Szkolenia Otwarte

 

Szkolenia I stopnia

szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich

Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>   Aktualna lista szkoleń online >>

 • Combo – Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

  Czytaj więcej
  18 czerwca Gdańsk rejestruj
  17 października Katowice rejestruj
 • Część 1 – Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

  Czytaj więcej
  18 czerwca Gdańsk rejestruj
  17 października Katowice rejestruj
 • Część 2 – Ćwiczenia praktyczne „Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej”

  Czytaj więcej
  20 czerwca Gdańsk rejestruj
  24 października Katowice rejestruj
 • Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej – wymagania i praktyka

  Czytaj więcej
 • Dyrektywa radiowa (RED) – jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?

  Czytaj więcej
 • Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

  Czytaj więcej
  26 listopada Katowice rejestruj
 • Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych

  Czytaj więcej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

  Czytaj więcej
  5 listopada Wrocław rejestruj
  5 listopada Część 1 - Wrocław rejestruj
 • Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej

  Czytaj więcej
 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt

  Czytaj więcej
 • Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

  Czytaj więcej
  18 września rejestruj

Szkolenia II stopnia

szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich,
a także wymagania norm i specyfikacji technicznych

Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>   Aktualna lista szkoleń online >>

 • Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna

  Czytaj więcej
 • Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie

  Czytaj więcej
  21 listopada Poznań rejestruj
 • Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

  Czytaj więcej
  19 czerwca Katowice rejestruj
  19 czerwca Część 1 - Katowice rejestruj
 • Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

  Czytaj więcej
  5 grudnia Warszawa rejestruj
 • Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Czytaj więcej
  28 listopada Katowice rejestruj

Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam