Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna
 • Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce - warstwa techniczna

  W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowania na urządzenia radiowe, a przed producentami elektroniki postawiono nowe wymagania prawne (krajowe i europejskie). Zmiany wiążą się z problemem prawidłowego wprowadzenia urządzenia na rynek. Ocena zgodności takiego produktu jest tym trudniejsza, im wyższa jest częstotliwość pracy interfejsu radiowego czy użycie wielu interfejsów radiowych w jednym czasie.

  Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień technicznych związanych projektowaniem urządzeń radiowych w odniesieniu do oceny zgodności z dyrektywą RED. Jako pierwsze szkolenie w Polsce ukazuje w jaki sposób, krok po kroku, zaprojektować urządzenie radiowe (wraz z anteną) oraz w jaki sposób przygotować je do badań.

  Co otrzymasz?

  • Wiedzę dotyczącą konstruowania odpowiednich anten;
  • Wiedzę dotyczącą dostosowywania filtrów radiowych do potrzeb oceny zgodności;
  • Umiejętności analizy projektu urządzenia radiowego;
  • Wiedzę dotyczącą przygotowania produktu do badań radiowych i produkcji;
  • Niezbędną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia prostych badań wstępnych niezbędnych do prawidłowej oceny zgodności.

  W czym pomoże?

  • Szybciej i łatwiej zrealizujesz projekty urządzeń radiowych;
  • Zaoszczędzisz czas i pieniądze na wielokrotne i nieskuteczne badania urządzeń radiowych;
  • Zoptymalizujesz koszty wytworzenia urządzenia radiowego.

   


  Zobacz również:

  Szkolenie: Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych >>

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 8:30 – 16:30

   

  1. Transmisja radiowa i propagacja fal radiowych

   

  • Na czym polega transmisja radiowa?
  • Propagacja fal radiowych
  • Kiedy urządzenie radiowe działa najskuteczniej?

  2. Anteny

   

  • Jak wybrać/skonstruować antenę?
  • Czy można źle zaprojektować antenę?
  • Dlaczego antena działa słabo?
  • Dopasowanie impedancji
  • Czy antena ma wpływ na REDa?

  3. Filtry

   

  • W jakim celu jest filtr?
  • Rodzaje filtrów
  • Jak wybrać/skonstruować filtr?
  • Czy filtr ma wpływ na REDa?

  4. Projektowanie urządzeń radiowych

   

  • Istota projektu urządzenia radiowego
  • Co jest najważniejsze w projekcie?
  • Jak pogodzić projekt z wymaganiami RED?

  5. Badania radiowe

   

   • Jak przygotować się do badań?
   • Tor TX

  – Moc składowej podstawowej;

  – Harmoniczne – Jak je wyeliminować?

   • Tor RX

  – Czułość – Jak ją poprawić?

  • Inne badania urządzenia radiowego
  • Dokumentacja do badań

  6. Produkcja urządzeń radiowych

   

  • Najistotniejsze kwestie produkcji urządzeń radiowych
  • Czy testować każde produkowane urządzenie radiowe?
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • projektanci, konstruktorzy
  • osoby zajmujące się oceną zgodności.

  Firmy:

  • firmy z branży elektronicznej,
  • integratorzy.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • umiejętność wstępnej oceny zgodności urządzenia radiowego;
  • umiejętność prawidłowego zaprojektowania urządzenia radiowego;
  • umiejętność badań wstępnych bez użycia wysublimowanych i drogich urządzeń pomiarowych.

  Trener:

  Trenerem jest absolwent elektroniki Politechniki Gdańskiej o specjalności inżynierii mikrofal i komunikacji bezprzewodowej oraz systemów radiokomunikacji. Ekspert w dziedzinie szerokorozumianej radiokomunikacji. Od ponad 10 lat zajmuje się oceną zgodności urządzeń elektronicznych, w szczególności radiowych.

  Nadal czynnie, z pasją konstruuje, zwłaszcza anteny. Jest konsultantem wielu firm i instytucji w sprawach związanych z urządzeniami radiowymi.

  Posiada doświadczenie konstruktorskie, które w połączeniu z doświadczeniem związanym z oceną zgodności daje unikatową możliwość zapoznania się z praktycznymi tajnikami dyrektywy RED.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 6 godz. zajęć),
  • ćwiczeń (ok. 1 godz. zajęć),
  • pytań i dyskusji (ok. 1 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym  pendrivem zawierającym informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.).

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Minimalna wiedza z zakresu elektroniki i anten.

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują nadawania uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Bądź pierwszą osobą, której opinia znajdzie się w tym miejscu!

  Dlaczego polecamy Ci to szkolenie?

  • doświadczony trener, umiejący w ciekawy i praktyczny sposób przekazywać swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie,
  • bogate materiały szkoleniowe,
  • świetna lokalizacja i organizacja szkolenia,

  dają gwarancję, że Twój czas i finanse zainwestowane w szkolenie przyniosą Ci szybsze i lepsze efekty, niż samodzielna nauka tego tematu.

  Już dziś zarezerwuj wstępnie dla siebie miejsce na szkoleniu – to nic nie kosztuje!

  Zadzwoń do nas i sprawdź szczegóły – tel. 604 380 091.

   

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o planowanych szkoleniach Kontakt

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena 1-dniowego szkolenia: 1000 zł netto/osobę (+ 23% VAT)
  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zarejestruj się również na szkolenie pt. Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach. Rejestrując się na oba szkolenia otrzymasz rabat w wysokości 200 zł netto.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Dodatkowe 5% rabatu przy zgłoszeniu przesłanym na więcej niż miesiąc przed szkoleniem

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce - warstwa techniczna
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam