Doradztwo Organizacyjne

Dobra organizacja to połowa sukcesu!

Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i norm obowiązujących na danym rynku, wymaga odpowiedniego zorganizowania działań firmy i poszczególnych jej działów/osób. Za organizację tych działań w firmie odpowiedzialne jest kierownictwo, które jednak ze względu na niewystarczającą znajomość strony technicznej, często nie jest w stanie wprowadzić np. odpowiednich procedur w systemie zarządzania firmą w tym zakresie. Dla przykładu, wprowadzając na rynek europejski wyrób objęty oznakowaniem CE, konieczne jest odpowiednie zorganizowanie pracy działów:

  • technicznych ( np. dział konstrukcyjny),
  • handlowych ( zakupy i sprzedaż),
  • inwestycji,
  • itd.

W czym możemy pomóc?

Aby spełnienie wymagań oznaczenia CE bądź minimalnych nie było dziełem przypadku, możemy pomóc Ci stworzyć lub poprawić już wdrożony system działania firmy (np. wdrożony system ISO 9001 i/lub ISO/TS 16949). Doradztwo to, może obejmować również inne dziedziny działania organizacji np.:

  • bezpieczeństwo pracy (PN-N-18001 – OHSAS),
  • ochronę środowiska (ISO 14001),
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
  • itp.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak możesz jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał!

Bezpośredni kontakt w sprawach
doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

zaufali nam