Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie
 • Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie

  Zastanawiasz się, co powinieneś napisać w instrukcji obsługi? Na jaki temat i jak dużo musisz napisać? Czego będzie wymagał odbiorca i organ nadzoru rynku? A może już otrzymałeś od producenta dokumentację maszyny i zastanawiasz się, czy możesz ją zaakceptować i oddać maszynę do użytku? Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, jakie wymagania powinna spełniać dokumentacja dostarczana razem z maszyną? A właściwie, to jak w ogóle powinna się nazywać ta dokumentacja, którą producent musi przekazać użytkownikowi maszyny?

  Wiele różnych instrukcji – jak się w tym połapać?

  W praktyce przemysłowej funkcjonuje wiele różnych dokumentów i instrukcji takich jak: dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp. Część z tych dokumentów musi być dostarczona przez producenta. Inne muszą być napisane przez użytkownika, który zamierza używać maszynę. Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?

  Gdzie znaleźć pomoc?

  Wymagania dotyczące instrukcji wynikają z szeregu przepisów prawnych i norm (krajowych i europejskich). W przygotowaniu instrukcji pomogą Ci z pewnością informacje zawarte w dyrektywach: maszynowej, narzędziowej, EMC, ciśnieniowej itp., jak również w branżowych przepisach krajowych. Do wielu przepisów znajdziesz przewodniki. O instrukcji wiele mówią też normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową np. EN ISO 12100 i inne normy typu B i C. W końcu dotrzesz również do międzynarodowej normy EN 82079-1. Jeżeli jesteś osobą, która ma napisać lub sprawdzić i zatwierdzić instrukcję, musisz poznać i zrozumieć zależności między tymi dokumentami.

  Dla kogo?

  Szkolenie przygotowaliśmy dla osób, które nie mają aż tyle czasu, by miesiącami lub latami, samodzielnie „przebijać się” przez wszystkie wspomniane przepisy i normy. Jeżeli piszesz instrukcje, sprawdzasz i akceptujesz ich zawartość, bądź zarządzasz dokumentacją techniczną, jesteśmy przekonani, że lepszą alternatywą dla Ciebie, będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia trenerów, którzy od ponad 15 lat zajmują się pisaniem i weryfikowaniem instrukcji.

  W czym pomoże?

  W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Jakie instrukcje musisz napisać, jako producent maszyny?
  • O CZYM musisz napisać, CO napisać, JAK to napisać?
  • Jak zapewnić, aby instrukcja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
  • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
  • Jakich dokumentów wymagać od dostawców maszyn i urządzeń?
  • Jak skutecznie zweryfikować zgodność dokumentacji / instrukcji z wymaganiami?
  • Jakie wymagania stawiają ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2?

  Co otrzymasz?

  W skondensowanej i przystępnej formie otrzymasz:

  • Użyteczną wiedzę o tym, jak napisać, zweryfikować i ocenić poprawność instrukcji dla maszyn, które projektujesz, odbierasz lub używasz;
  • Obszerne materiały szkoleniowe;
  • Możliwość poznania sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i odpowiedzi doświadczonych trenerów;
  • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami;
  • W ramach zajęć możliwe będzie również przedyskutowanie kilku wybranych instrukcji lub ich fragmentów. Dlatego weź ze sobą swoją instrukcję (wydrukowaną lub w formie PDF).

  Sprawdź najbliższe terminy szkolenia >>  i zarezerwuj miejsce dla siebie już dzisiaj. Według naszej wiedzy, jest to jedyne szkolenie w Polsce, które tak dokładnie przedstawia zagadnienia dotyczące instrukcji dla maszyn.

   

  PS. To szkolenie możemy przeprowadzić również w Twojej firmie. Możemy je też dostosować do specyfiki Twoich maszyn lub innych produktów. Jeżeli więc chcesz przeszkolić większą grupę pracowników, w wybranej przez siebie lokalizacji, skontaktuj się z nami pod numerem 604 380 091.

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Dokumentacja techniczna, a różne rodzaje instrukcji – uporządkowanie wiedzy

  • Dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp.
   Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?
  • Czy wszystkie kupowane maszyny / elementy maszyn muszą mieć instrukcję?
  • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
  • Jakie przepisy/normy krajowe i europejskie regulują wymagania dot. instrukcji dla maszyn?
  • Jakie obowiązki ciążą na organizatorach produkcji, pracodawcach – kto musi przygotować i/lub przechowywać jaką dokumentację dla maszyn?
  • Jakie instrukcje są potrzebne dla:
   • nowej maszyny lub produktu?
   • starej maszyny … (jakie maszyny to stare, a jakie nowe)?
   • stanowiska pracy?
  • Czy można odebrać maszynę bez sprawdzenia poprawności jej instrukcji?
  • Jeżeli producent maszyny nie dostarczy instrukcji, czy obowiązek jej opracowania przechodzi na użytkownika maszyny?

  2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny?

  • Jaką część dokumentacji technicznej powinien dostać użytkownik maszyny?
  • Jak szczegółowa musi być dokumentacja dla użytkownika (np. obliczenia, rysunki wykonawcze)?
  • Czy oprócz instrukcji użytkownik może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów dla maszyny (np. deklaracji, certyfikatów, raportów z badań)?
  • Czy użytkownik może żądać od producenta dostarczenia dokumentacji oceny ryzyka?
  • Dokumentacja towarzysząca (w tym materiały reklamowe);
  • Czy producent może odmówić wpisania zastosowanych norm zharmonizowanych w deklaracji zgodności?
  • Co mówi o instrukcji dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz normy z nią zharmonizowane?
  • Jaką instrukcję należy dostarczyć w przypadku maszyn / maszyn nieukończonych?
  • Co powinna zawierać „instrukcja oryginalna” maszyny?
  • Co mówi o instrukcji norma PN-EN 82079-1?
  • Jakie dokumenty pomogą w stworzeniu i weryfikacji instrukcji?
  Identyfikacja instrukcji, dokumentacji i wyrobu:
  • Jakie informacje należy umieścić w dokumentacji, instrukcji, na maszynie, opakowaniu?
  • Jakie dane i parametry maszyny muszą znaleźć się w instrukcji maszyny?
  • Czy podając rok budowy maszyny, należy podać dokładną datę?
  • Czy instrukcja może być dostarczona tylko w wersji elektronicznej?
  • Ile egzemplarzy instrukcji musi otrzymać użytkownik maszyny?
  Język instrukcji i tłumaczenia
  • W jakim języku musi być stworzona/dostarczona tzw. „instrukcja oryginalna” oraz „tłumaczenie instrukcji oryginalnej”?
  • Czy cała instrukcja w języku angielskim (przykładowo) musi być przetłumaczona na j. polski?
  • Kto i w jakim przypadku ma obowiązek przetłumaczenia instrukcji?
  • Czy można żądać dodatkowej opłaty za tłumaczenie instrukcji maszyny?
  • Czy tłumaczenie instrukcji musi wykonać tłumacz przysięgły?
  • Czy wymagane jest tłumaczenie instrukcji w przypadku zatrudniania cudzoziemców?
  Objętość, struktura, kolejność informacji w instrukcji
  • Czy instrukcja musi być jednym dokumentem, czy może/powinna być podzielona na osobne części?
  • Kiedy należy przygotować tzw. instrukcję skróconą?
  • Jaka kolejność zagadnień poruszanych w instrukcji powinna być zachowana?
  • Gdzie powinny znaleźć się informacje o nieoczywistych zagrożeniach?
  • Gdzie umieścić informacje o częstotliwości wymiany elementów maszyny odpowiedzialnych za bezpieczeństwo?

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:00

   

  2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny? c.d.

  Treść i forma instrukcji
  • Omówienie (z przykładami) zawartości instrukcji maszyny wg 2006/42/WE, zał. I (1.7.4.2), w tym:
   • Czy musi być dostarczona lista części zamiennych i jakie informacje taka lista powinna zawierać?
   • Jak przygotować deklarację zgodności i jakie dane muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć?
   • Jak przygotować dokumentację dotyczącą przeglądów i konserwacji maszyn?
  • Wgląd w ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2.

  3. Jak sprawnie tworzyć i aktualizować instrukcje dla maszyn?

  • Jak zautomatyzować tworzenie i aktualizację zawartości instrukcji?
  • W jaki sposób usprawnić pisanie powtarzalnych instrukcji?
  • Z jakich profesjonalnych narzędzi skorzystać podczas edycji instrukcji?
  • Czy istnieją standardy dotyczące formatu tworzonej dokumentacji?
  • W jaki sposób usprawnić tłumaczenia instrukcji?
  • Jak usprawnić pracę nad instrukcją z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych?
  • W jaki sposób uaktualniać dokumentację?
  • Jak zautomatyzować aktualizację tysięcy dokumentów dla dużego asortymentu wyrobów?
  • Jak sprawić, żeby instrukcje były przejrzyste i estetyczne?

  4. Jak weryfikować instrukcje przed dostawą i w trakcie odbioru maszyny?

  • Czy są jakieś wytyczne odnośnie odbiorów maszyn?
  • Jak zapewnić, aby dostarczana dokumentacja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
  • Jak ocenić jakość otrzymanej dokumentacji od Producenta? Metodologia oceny, narzędzia oceny;
  • Jak sprawnie zweryfikować poprawność dostarczanej instrukcji?
  • Czy tylko producent decyduje, jakie informacje są niezbędne do udowodnienia spełnienia wymagań zasadniczych i obligatoryjnego przekazania ich użytkownikowi maszyny?
  • Co z przeszkoleniem i udokumentowaniem przeszkolenia obsługi przez producenta maszyny?
  • Jaką część instrukcji dostarczyć operatorom, a jaką pozostałym użytkownikom maszyny?
  • W przypadku maszyny wyprodukowanej poza granicami Polski:
   • Czy należy wykonać pomiary elektryczne (ppoż., rezystancja pętli zwarcia…)?
   • Czy jest wymagane, aby po podłączeniu maszyny, pomiary elektryczne zostały wykonane przez osobę posiadającą polskie uprawnienia do wykonania takich pomiarów?
  • Czy podpisanie protokołu odbioru maszyny zamyka drogę ubiegania się o uzupełnienie dokumentacji (w trakcie trwania gwarancji, po gwarancji)?
  • Updating instrukcji/dokumentacji: na ile producent jest zobowiązany do uaktualnienia dokumentacji w przypadkach:
   • Wykrycia błędów w dokumentacji;
   • Zmiany oprogramowania wewnętrznego (updating software);
   • Wykrycia błędów konstrukcji lub założeń projektowych;
   • Wykrycia niespełnienia jakiegoś z wymagań zasadniczych MD;
   • Wypadku i wprowadzonych działań korygujących (u innego lub innych użytkowników maszyny).
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • Autorzy dokumentacji technicznej (np. redaktorzy techniczni);
  • Projektanci odpowiedzialni za instrukcję i dokumentację techniczną;
  • Kierownictwo i osoby zarządzające dokumentacją techniczną;
  • Osoby odpowiedzialne za CE;
  • Autorzy instrukcji dot. stanowiska pracy i BHP;
  • Specjaliści bezpieczeństwa pracy, służby BHP;
  • Służby utrzymania ruchu.

  Firmy:

  • Producenci maszyn, urządzeń i innych wyrobów;
  • Firmy tworzące stanowiska pracy i ich wyposażenie na własne potrzeby;
  • Dostawcy usług z zakresu projektowania i rozwoju dokumentacji technicznej;
  • Integratorzy systemów.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • Poznasz złożone wymagania prawne i normatywne dotyczące dokumentacji technicznej i instrukcji;
  • Dowiesz się jak przygotować instrukcję zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Dowiesz się, jaką dokumentację i jakie instrukcje musisz przygotować lub posiadać;
  • Dowiesz się jak przygotować treści, by były one przyjazne dla odbiorcy;
  • Nauczysz się jak właściwie zoptymalizować istniejące instrukcje obsługi;
  • Dowiesz się czego będą wymagały nowe normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 (ed. 2)

  Trener:

  Szkolenie przeprowadzi doświadczony specjalista w zakresie tworzenia instrukcji obsługi maszyn:

  • 15 letnie doświadczenie w budowie maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu,
  • Wieloletnie doświadczenie w ocenie zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami Unii Europejskiej,
  • Doświadczenie w utrzymaniu ruchu w dużych zakładach przemysłowych,
  • Realizacja kilku projektów rozwoju produktu we współpracy z jednostkami naukowymi,
  • Przygotowanie dokumentacji dla ponad 100 maszyn i urządzeń oraz procesów,
  • Umiejętności składu tekstów, zdobyta podczas realizacji projektów oraz w renomowanym wydawnictwie,
  • Praktyczna wiedza z zakresu automatyzacji procesów przygotowania tekstów przy zastosowaniu xml, baz danych oraz języków programowania,
  • Doświadczenie w przygotowaniu ilustracji technicznych, schematów i innych elementów wykorzystywanych w technical writing’u,
  • Doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji szkoleń z zakresu zgodności produktu z wymogami Unii Europejskiej,
  • Członek Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 15 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.)

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy, abyś przygotował swoją instrukcję lub jej fragmenty, jakie chciałbyś przedyskutować z trenerami lub innymi uczestnikami szkolenia.

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, które zajmują się przygotowaniem dokumentacji technicznej i instrukcji, powinny zdobyć w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Przyczyni się ona do zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za wyroby i stanowiska pracy, dla których tworzona jest dokumentacja techniczna.

  Oto opinie naszych dotychczasowych klientów, którzy skorzystali ze szkoleń z instrukcji obsługi maszyn, realizowanych od 2019 roku. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenie na opublikowanie.

   

  Uczestnik / firma
  Opinia

  K.D.

  Essity Opertions Poland

  Kolejne bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Doświadczeni wykładowcy. Firma z „górnej półki”. Szkolenia prowadzone przez profesjonalistów.

  M.K.

  Taskoprojekt

  Kompetentny prowadzący, który doskonale przygotowuje zawartość materiałów szkoleniowych. Prowadzący nie unika odpowiedzi na pytania. Poświęca dużo czasu, żeby udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Upewnia się, że wszystko jest zrozumiałe.

  D.M.

  Precimet H.C.E.

  Bogata oferta materiałów edukacyjnych, bardzo dobre przygotowanie od strony technicznej prowadzącego szkolenie.
  Możliwość weryfikacji własnej instrukcji przez prowadzącego i wskazanie przez niego występujących błędów i niedokładności

  N.Ż.

  Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych

  O wysokich kompetencjach merytorycznych i praktycznym doświadczeniu trenerów miałam okazję przekonać się podczas szkolenia z dyrektywy maszynowej. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zrozumiały.

  M.K.

  PS Lift

  Szkolenie dostarcza mnóstwo informacji, które są przedstawione w zrozumiały sposób. Mimo ograniczeń czasowych i ram, w których prowadzący muszą mieścić nie ma natłoku informacji

  P.J.

  Zakład Mechaniki Precyzyjnej ADMAR

  Szkolenie w sposób kompletny wyczerpuje temat. Dla osób, które zaczynają przygodę z instrukcjami będzie to niezawodny sposób na rozpoczęcie pracy

  M.G.

  EDER

  Najdokładniejsze szkolenie opisujące co w maszynach jest ważne. Każdy dyrektor czy manager w firmie powinien wiedzieć jaka spoczywa na nim odpowiedzialność.

  M.T.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Polecam dla firm produkcyjnych która robi instrukcje obsługi. Fachowo przekazana wiedza.

  J.B.

  PSE

  Bardzo pomocne w przedstawieniu krytycznych materiałów, prowadzący był bardzo kompetentny – zrozumiale tłumaczył oraz podawał dobry przykłady 

  E.S.

  Verdo Energy Systems

  Konkretne informacje z przykładami. Jasny i konkretny przekaz informacji.

  Anonimowo

  Informacje przedstawione w przyjazny sposób. Interesujące materiały szkoleniowe.

  M.M.

  EKO-DOM

  Uporządkowanie wiedzy z zakresu instrukcji

  D. J.

  Fuchs Oil Corporation PL

  Dobre, owocne szkolenie, które na pewno pomoże w codziennej pracy osobom pracującym przy tworzeniu instrukcji.

  M. K.

  Taskoprojekt

  Kompetentny prowadzący, który doskonale przygotowuje zawartość materiałów szkoleniowych. Prowadzący nie unika odpowiedzi na pytania. Poświęca dużo czasu, żeby udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Upewnia się, że wszystko jest zrozumiałe.

  D. M.

  Precimet H.C.E.

  Bogata oferta materiałów edukacyjnych, bardzo dobre przygotowanie od strony technicznej prowadzącego szkolenie.

  M. M.

  EKO-DOM

  Uporządkowanie wiedzy z zakresu instrukcji

  E. B.-C.

  ebc | 3D CAD PROJECT

  Dobre na każdym poziomie zaawansowania w temacie

  E. S.

  Verdo Energy Systems

  Konkretne informacje z przykładami. Jasny i konkretny przekaz informacji.

  K. D.

  Essity Opertions Poland

  Kolejne bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Doświadczeni wykładowcy. Firma z „górnej półki”. Szkolenia prowadzone przez profesjonalistów.

  N. Ż.

  Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych

  O wysokich kompetencjach merytorycznych i praktycznym doświadczeniu trenerów miałam okazję przekonać się podczas szkolenia z dyrektywy maszynowej. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zrozumiały.

  M. T.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Polecam dla firm produkcyjnych która robi instrukcje obsługi. Fachowo przekazana wiedza.

  P. G.

  Comatec Poland

  Doświadczenie i praktyka

  P. J.

  Zakład Mechaniki Precyzyjnej ADMAR

  Szkolenie w sposób kompletny wyczerpuje temat. Dla osób, które zaczynają przygodę z instrukcjami będzie to niezawodny sposób na rozpoczęcie pracy

  M. G.

  EDER

  Najdokładniejsze szkolenie opisujące co w maszynach jest ważne. Każdy dyrektor czy manager w firmie powinien wiedzieć jaka spoczywa na nim odpowiedzialność.

  A.A.

  Anonimowo

  Trudny temat wyjaśniony w bardzo rzeczowy sposób

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  21.11.2024 - 22.11.2024
  Poznań Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.

  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam