Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie
 • Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie

  Zastanawiasz się, co powinieneś napisać w instrukcji obsługi? Na jaki temat i jak dużo musisz napisać? Czego będzie wymagał odbiorca i organ nadzoru rynku? A może już otrzymałeś od producenta dokumentację maszyny i zastanawiasz się, czy możesz ją zaakceptować i oddać maszynę do użytku? Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, jakie wymagania powinna spełniać dokumentacja dostarczana razem z maszyną? A właściwie, to jak w ogóle powinna się nazywać ta dokumentacja, którą producent musi przekazać użytkownikowi maszyny?

  Wiele różnych instrukcji – jak się w tym połapać?

  W praktyce przemysłowej funkcjonuje wiele różnych dokumentów i instrukcji takich jak: dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp. Część z tych dokumentów musi być dostarczona przez producenta. Inne muszą być napisane przez użytkownika, który zamierza używać maszynę. Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?

  Gdzie znaleźć pomoc?

  Wymagania dotyczące instrukcji wynikają z szeregu przepisów prawnych i norm (krajowych i europejskich). W przygotowaniu instrukcji pomogą Ci z pewnością informacje zawarte w dyrektywach: maszynowej, narzędziowej, EMC, ciśnieniowej itp., jak również w branżowych przepisach krajowych. Do wielu przepisów znajdziesz przewodniki. O instrukcji wiele mówią też normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową np. EN ISO 12100 i inne normy typu B i C. W końcu dotrzesz również do międzynarodowej normy EN 82079-1. Jeżeli jesteś osobą, która ma napisać lub sprawdzić i zatwierdzić instrukcję, musisz poznać i zrozumieć zależności między tymi dokumentami.

  Dla kogo?

  Szkolenie przygotowaliśmy dla osób, które nie mają aż tyle czasu, by miesiącami lub latami, samodzielnie „przebijać się” przez wszystkie wspomniane przepisy i normy. Jeżeli piszesz instrukcje, sprawdzasz i akceptujesz ich zawartość, bądź zarządzasz dokumentacją techniczną, jesteśmy przekonani, że lepszą alternatywą dla Ciebie, będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia trenerów, którzy od ponad 15 lat zajmują się pisaniem i weryfikowaniem instrukcji.

  W czym pomoże?

  W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Jakie instrukcje musisz napisać, jako producent maszyny?
  • O CZYM musisz napisać, CO napisać, JAK to napisać?
  • Jak zapewnić, aby instrukcja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
  • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
  • Jakich dokumentów wymagać od dostawców maszyn i urządzeń?
  • Jak skutecznie zweryfikować zgodność dokumentacji / instrukcji z wymaganiami?
  • Jakie wymagania stawiają ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2?

  Co otrzymasz?

  W skondensowanej i przystępnej formie otrzymasz:

  • Użyteczną wiedzę o tym, jak napisać, zweryfikować i ocenić poprawność instrukcji dla maszyn, które projektujesz, odbierasz lub używasz;
  • Obszerne materiały szkoleniowe;
  • Możliwość poznania sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i odpowiedzi doświadczonych trenerów;
  • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami;
  • W ramach zajęć możliwe będzie również przedyskutowanie kilku wybranych instrukcji lub ich fragmentów. Dlatego weź ze sobą swoją instrukcję (wydrukowaną lub w formie PDF).

  Sprawdź najbliższe terminy szkolenia >>  i zarezerwuj miejsce dla siebie już dzisiaj. Według naszej wiedzy, jest to jedyne szkolenie w Polsce, które tak dokładnie przedstawia zagadnienia dotyczące instrukcji dla maszyn.

   

  PS. To szkolenie możemy przeprowadzić również w Twojej firmie. Możemy je też dostosować do specyfiki Twoich maszyn lub innych produktów. Jeżeli więc chcesz przeszkolić większą grupę pracowników, w wybranej przez siebie lokalizacji, skontaktuj się z nami pod numerem 604 380 091.

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Dokumentacja techniczna, a różne rodzaje instrukcji – uporządkowanie wiedzy

  • Dokumentacja techniczna, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), paszporty maszyn, instrukcja obsługi, użytkowania, eksploatacji, technologiczna, konserwacji, stanowiskowa, BHP itp.
   Czym są te dokumenty? Z czego wynikają? Co powinny zawierać? Jakie są między nimi relacje?
  • Czy wszystkie kupowane maszyny / elementy maszyn muszą mieć instrukcję?
  • Jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika?
  • Jakie przepisy/normy krajowe i europejskie regulują wymagania dot. instrukcji dla maszyn?
  • Jakie obowiązki ciążą na organizatorach produkcji, pracodawcach – kto musi przygotować i/lub przechowywać jaką dokumentację dla maszyn?
  • Jakie instrukcje są potrzebne dla:
   • nowej maszyny lub produktu?
   • starej maszyny … (jakie maszyny to stare, a jakie nowe)?
   • stanowiska pracy?
  • Czy można odebrać maszynę bez sprawdzenia poprawności jej instrukcji?
  • Jeżeli producent maszyny nie dostarczy instrukcji, czy obowiązek jej opracowania przechodzi na użytkownika maszyny?

  2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny?

  • Jaką część dokumentacji technicznej powinien dostać użytkownik maszyny?
  • Jak szczegółowa musi być dokumentacja dla użytkownika (np. obliczenia, rysunki wykonawcze)?
  • Czy oprócz instrukcji użytkownik może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów dla maszyny (np. deklaracji, certyfikatów, raportów z badań)?
  • Czy użytkownik może żądać od producenta dostarczenia dokumentacji oceny ryzyka?
  • Dokumentacja towarzysząca (w tym materiały reklamowe);
  • Czy producent może odmówić wpisania zastosowanych norm zharmonizowanych w deklaracji zgodności?
  • Co mówi o instrukcji dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz normy z nią zharmonizowane?
  • Jaką instrukcję należy dostarczyć w przypadku maszyn / maszyn nieukończonych?
  • Co powinna zawierać „instrukcja oryginalna” maszyny?
  • Co mówi o instrukcji norma PN-EN 82079-1?
  • Jakie dokumenty pomogą w stworzeniu i weryfikacji instrukcji?
  Identyfikacja instrukcji, dokumentacji i wyrobu:
  • Jakie informacje należy umieścić w dokumentacji, instrukcji, na maszynie, opakowaniu?
  • Jakie dane i parametry maszyny muszą znaleźć się w instrukcji maszyny?
  • Czy podając rok budowy maszyny, należy podać dokładną datę?
  • Czy instrukcja może być dostarczona tylko w wersji elektronicznej?
  • Ile egzemplarzy instrukcji musi otrzymać użytkownik maszyny?
  Język instrukcji i tłumaczenia
  • W jakim języku musi być stworzona/dostarczona tzw. „instrukcja oryginalna” oraz „tłumaczenie instrukcji oryginalnej”?
  • Czy cała instrukcja w języku angielskim (przykładowo) musi być przetłumaczona na j. polski?
  • Kto i w jakim przypadku ma obowiązek przetłumaczenia instrukcji?
  • Czy można żądać dodatkowej opłaty za tłumaczenie instrukcji maszyny?
  • Czy tłumaczenie instrukcji musi wykonać tłumacz przysięgły?
  • Czy wymagane jest tłumaczenie instrukcji w przypadku zatrudniania cudzoziemców?
  Objętość, struktura, kolejność informacji w instrukcji
  • Czy instrukcja musi być jednym dokumentem, czy może/powinna być podzielona na osobne części?
  • Kiedy należy przygotować tzw. instrukcję skróconą?
  • Jaka kolejność zagadnień poruszanych w instrukcji powinna być zachowana?
  • Gdzie powinny znaleźć się informacje o nieoczywistych zagrożeniach?
  • Gdzie umieścić informacje o częstotliwości wymiany elementów maszyny odpowiedzialnych za bezpieczeństwo?

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:00

   

  2. Treść i forma, czyli O CZYM, CO i JAK napisać w instrukcji maszyny? c.d.

  Treść i forma instrukcji
  • Omówienie (z przykładami) zawartości instrukcji maszyny wg 2006/42/WE, zał. I (1.7.4.2), w tym:
   • Czy musi być dostarczona lista części zamiennych i jakie informacje taka lista powinna zawierać?
   • Jak przygotować deklarację zgodności i jakie dane muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć?
   • Jak przygotować dokumentację dotyczącą przeglądów i konserwacji maszyn?
  • Wgląd w ważne normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 wydanie #2.

  3. Jak sprawnie tworzyć i aktualizować instrukcje dla maszyn?

  • Jak zautomatyzować tworzenie i aktualizację zawartości instrukcji?
  • W jaki sposób usprawnić pisanie powtarzalnych instrukcji?
  • Z jakich profesjonalnych narzędzi skorzystać podczas edycji instrukcji?
  • Czy istnieją standardy dotyczące formatu tworzonej dokumentacji?
  • W jaki sposób usprawnić tłumaczenia instrukcji?
  • Jak usprawnić pracę nad instrukcją z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych?
  • W jaki sposób uaktualniać dokumentację?
  • Jak zautomatyzować aktualizację tysięcy dokumentów dla dużego asortymentu wyrobów?
  • Jak sprawić, żeby instrukcje były przejrzyste i estetyczne?

  4. Jak weryfikować instrukcje przed dostawą i w trakcie odbioru maszyny?

  • Czy są jakieś wytyczne odnośnie odbiorów maszyn?
  • Jak zapewnić, aby dostarczana dokumentacja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna?
  • Jak ocenić jakość otrzymanej dokumentacji od Producenta? Metodologia oceny, narzędzia oceny;
  • Jak sprawnie zweryfikować poprawność dostarczanej instrukcji?
  • Czy tylko producent decyduje, jakie informacje są niezbędne do udowodnienia spełnienia wymagań zasadniczych i obligatoryjnego przekazania ich użytkownikowi maszyny?
  • Co z przeszkoleniem i udokumentowaniem przeszkolenia obsługi przez producenta maszyny?
  • Jaką część instrukcji dostarczyć operatorom, a jaką pozostałym użytkownikom maszyny?
  • W przypadku maszyny wyprodukowanej poza granicami Polski:
   • Czy należy wykonać pomiary elektryczne (ppoż., rezystancja pętli zwarcia…)?
   • Czy jest wymagane, aby po podłączeniu maszyny, pomiary elektryczne zostały wykonane przez osobę posiadającą polskie uprawnienia do wykonania takich pomiarów?
  • Czy podpisanie protokołu odbioru maszyny zamyka drogę ubiegania się o uzupełnienie dokumentacji (w trakcie trwania gwarancji, po gwarancji)?
  • Updating instrukcji/dokumentacji: na ile producent jest zobowiązany do uaktualnienia dokumentacji w przypadkach:
   • Wykrycia błędów w dokumentacji;
   • Zmiany oprogramowania wewnętrznego (updating software);
   • Wykrycia błędów konstrukcji lub założeń projektowych;
   • Wykrycia niespełnienia jakiegoś z wymagań zasadniczych MD;
   • Wypadku i wprowadzonych działań korygujących (u innego lub innych użytkowników maszyny).
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • Autorzy dokumentacji technicznej (np. redaktorzy techniczni);
  • Projektanci odpowiedzialni za instrukcję i dokumentację techniczną;
  • Kierownictwo i osoby zarządzające dokumentacją techniczną;
  • Osoby odpowiedzialne za CE;
  • Autorzy instrukcji dot. stanowiska pracy i BHP;
  • Specjaliści bezpieczeństwa pracy, służby BHP;
  • Służby utrzymania ruchu.

  Firmy:

  • Producenci maszyn, urządzeń i innych wyrobów;
  • Firmy tworzące stanowiska pracy i ich wyposażenie na własne potrzeby;
  • Dostawcy usług z zakresu projektowania i rozwoju dokumentacji technicznej;
  • Integratorzy systemów.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • Poznasz złożone wymagania prawne i normatywne dotyczące dokumentacji technicznej i instrukcji;
  • Dowiesz się jak przygotować instrukcję zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Dowiesz się, jaką dokumentację i jakie instrukcje musisz przygotować lub posiadać;
  • Dowiesz się jak przygotować treści, by były one przyjazne dla odbiorcy;
  • Nauczysz się jak właściwie zoptymalizować istniejące instrukcje obsługi;
  • Dowiesz się czego będą wymagały nowe normy EN ISO 20607 i EN 82079-1 (ed. 2)

  Trener:

  Szkolenie przeprowadzą dwaj doświadczeni trenerzy:

  1. Trener I:
   • Inspektor pracy z 30-letnim doświadczeniem w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu:
    • Nadzorujący i kontrolujący zakłady pracy.
    • Realizujący zadania w zakresie nadzoru rynku, w tym poprawności budowy maszyn i spełniania wymagań zasadniczych przez urządzenia objęte wymaganiami dyrektyw: maszynowej, ciśnieniowej, ATEX, niskonapięciowej, dźwigowej, gazowej, i innych.
    • Prowadzący badania okoliczności skomplikowanych przyczyn wypadków ciężkich i śmiertelnych, których źródłem były maszyny i inne urządzenia,

    obecnie na emeryturze.

   • Wykładowca uczelni wyższych, prowadzący wykłady dla studentów w obszarach związanych z bezpieczeństwem maszyn, systemów zarządzania bezpieczeństwem i nadzoru rynku.
   • Uczestnik Rozszerzonego Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku w pracach opiniujących projekty rozporządzeń krajowych  dotyczących  wymagań maszyn, urządzeń ciśnieniowych, dźwigowych i elektrycznych.
   • Przedstawiciel PIP w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (Krajowe Forum Konsultacyjne) jako mianowany Członek Grupy Roboczej Ciśnienie realizujący prace na spotkaniach grup roboczych KFK w Warszawie w zakresie urządzeń ciśnieniowych.
   • Ekspert i przewodniczący delegacji polskiej w grupie ADCO (Grupa Współpracy Administracyjnej) przy Komisji Europejskiej w zakresie dyrektyw PED i SPV.
   • Ekspert ds. dyrektyw ciśnieniowych i biorący udział w Grupach Roboczych Ciśnienie przy KE (WGP – Working  Group  Pressure, WPG – Working Party Guidelines)
   • Laureat nagrody Ministra Przemysłu za szczególne osiągniecia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo technicznego
   • Wyróżniony przez Ministra Komunikacji za kierowaniem zespołem wdrażającym prace naukowo badawcze wdrożone do praktyki przemysłowej.
   • Nagradzany przez Głównego Inspektora pracy za szczególne osiągniecia w pracy zawodowej.
   • Doświadczenie zawodowe związane z pracą jako konstruktor, technolog, rzeczoznawca, pracodawca – wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu.
  2. Trener II
   • 15 letnie doświadczenie w budowie maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu,
   • Wieloletnie doświadczenie w ocenie zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami Unii Europejskiej,
   • Doświadczenie w utrzymaniu ruchu w dużych zakładach przemysłowych,
   • Realizacja kilku projektów rozwoju produktu we współpracy z jednostkami naukowymi,
   • Przygotowanie dokumentacji dla ponad 100 maszyn i urządzeń oraz procesów,
   • Umiejętności składu tekstów, zdobyta podczas realizacji projektów oraz w renomowanym wydawnictwie,
   • Praktyczna wiedza z zakresu automatyzacji procesów przygotowania tekstów przy zastosowaniu xml, baz danych oraz języków programowania,
   • Doświadczenie w przygotowaniu ilustracji technicznych, schematów i innych elementów wykorzystywanych w technical writing’u,
   • Doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji szkoleń z zakresu zgodności produktu z wymogami Unii Europejskiej,
   • Członek Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 15 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.)

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy, abyś przygotował swoją instrukcję lub jej fragmenty, jakie chciałbyś przedyskutować z trenerami lub innymi uczestnikami szkolenia.

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, które zajmują się przygotowaniem dokumentacji technicznej i instrukcji, powinny zdobyć w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Przyczyni się ona do zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za wyroby i stanowiska pracy, dla których tworzona jest dokumentacja techniczna.

  Bądź pierwszą osobą, której opinia znajdzie się w tym miejscu!

  Dlaczego polecamy Ci to szkolenie?

  • doświadczeni trenerzy, umiejący w ciekawy i praktyczny sposób przekazywać swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie,
  • bogate materiały szkoleniowe,
  • świetna lokalizacja i organizacja szkolenia.

  Wszystko to daje gwarancję, że Twój czas i finanse zainwestowane w szkolenie przyniosą Ci szybsze i lepsze efekty, niż samodzielna nauka tego tematu.

  Już dziś zarezerwuj wstępnie dla siebie miejsce na szkoleniu – to nic nie kosztuje!

  Zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły – tel. 604 380 091.

   

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. sp.k.
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. sp.k. z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o planowanych szkoleniach Kontakt

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.

  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Dodatkowe 5% rabatu przy zgłoszeniu przesłanym na więcej niż miesiąc przed szkoleniem!

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam