Doradztwo Techniczne

Indywidualnie dopasowana pomoc

W ramach doradztwa technicznego odpowiemy na wiele różnych pytań jakie nasuwają się w związku z oznaczeniem CE, minimalnymi wymaganiami itp. Doradztwo jest bardzo elastyczną formą pomocy. Z reguły dotyczy ono węższej grupy osób zainteresowanych niż szkolenie. Może ono wykorzystywać fragmenty szkoleń, jak również indywidualnie opracowane zagadnienia, niezbędne do realizacji Twoich celów.

Bezpośredni kontakt z ekspertem pozwoli we właściwy i efektywny sposób wykonać określone zadania, w tym m.in.:

  • określić właściwe dla produktu przepisy i normy techniczne,
  • przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka,
  • dobrać środki ochronne (konstrukcyjne, techniczne oraz informacyjne),
  • opracować dokumentację techniczną, deklarację zgodności itd.

Bezpośredni kontakt w sprawach
doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

zaufali nam