Doradztwo Długoterminowe

A może outsourcing?

W sytuacji, gdy Twoja firma nie dysponuje pracownikiem, któremu mogłaby zlecić zadania związane z zapewnieniem zgodności wyrobów z wymaganiami oznaczenia CE lub minimalnymi, zadania te możemy wykonywać za Ciebie, w ramach długoterminowej współpracy. Zapewnimy Ci opiekę specjalisty-koordynatora, który w uzgodnionych terminach zrealizuje obowiązki ustalone z Tobą w umowie.

Przedmiotem współpracy długoterminowej może być przykładowo:

  • sprawdzanie aktualności stosowanych przez Twoją firmę przepisów i norm,
  • weryfikacja procedur,
  • weryfikacja dokumentacji technicznej,
  • przegląd maszyn i urządzeń technicznych,
  • itd.

Bezpośredni kontakt w sprawach
doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

zaufali nam