Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej – wymagania i praktyka
 • Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej – wymagania i praktyka

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej - wymagania i praktyka

  Dyrektywa maszynowa wymaga, aby maszyna była zaprojektowana i wykonana w sposób pozwalający uniknąć ryzyka wybuchu. W przypadku, gdy ryzyko wybuchu występuje, dyrektywa w punkcie 1.5.7 załącznika I, odsyła do przepisów dyrektyw szczególnych. W tym przypadku dyrektywą szczególną jest właśnie dyrektywa ATEX.  

  W zależności od konkretnego przypadku, związanego z zagrożeniem wybuchem, maszyna musi spełniać: 

  – tylko wymagania punktu 1.5.7 załącznika I dyrektywy maszynowej,  

  – tylko wymagania dyrektywy ATEX 

  – powyższe punkty jednocześnie. 

  Która z powyższych opcji dotyczy Twojego przypadku? Dowiesz się tego uczestnicząc w szkoleniu. 

  Dla kogo? 

  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z maszynami, w których występuje zagrożenie wybuchem. Niezależnie od tego czy jesteś producentem czy użytkownikiem maszyn oraz czy ryzyko wybuchu występuje wewnątrz maszyny czy na zewnątrz (strefa EX), szkolenie da Ci odpowiedź na szereg ważnych pytań, np.:  

  – Jakie wymagania w zakresie wybuchowości są stawiane maszynom i urządzeniom?  

  – Jakie są powiązania techniczne pomiędzy dyrektywą maszynową, a dyrektywą ATEX i ATEX user? 

  – W jakich innych aspektach, niezwiązanych z zagrożeniem wybuchem, pomogą techniczne metody przyjęte w dyrektywie ATEX?  

  – Jak zapobiegać wybuchom i jak się przed nimi chronić?  

  – Co zrobić w przypadku, gdy ryzyko wybuchu występuje wewnątrz maszyny?  

  – Skąd czerpać wiedzę, aby rozwiązać problem ryzyka wybuchu występującego wewnątrz maszyny? 

  W czym pomoże? 

  Informacje zdobyte na szkoleniu pomogą Ci: 

  – określić parametry definiujące atmosferę wybuchową, 

  – dokonać klasyfikacji zagrożenia wybuchem (strefy zagrożenia wybuchem, wentylacja, zasięg strefy, minimalna objętość), 

  – sformułować wymagania dla elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, 

  – określić wymagane kompetencje pracownika w strefie wybuchu, 

  – ocenić zagrożenie zapłonem, 

  – stworzyć i zweryfikować potrzebną dokumentację towarzyszącą wyrobowi. 

  Dlaczego my? 

  Nasze szkolenie nie jest po prostu kolejnym szkoleniem z dyrektywy ATEX. Skupia się ono przede wszystkim na specyfice zagrożenia wybuchem w przypadku maszyn i urządzeń z nimi związanych. Twoje pytania i wątpliwości związane ze szkoleniem wyjaśni znakomity trener i wybitny autorytet z dziedziny ATEX – dr inż. Michał Górny. 

  Już dziś zarezerwuj sobie miejsce w jednym z najbliższych terminów szkolenia >>

  Szkolenie możemy również dopasować do specyfiki Twoich potrzeb i przeprowadzić je również specjalnie dla Ciebie w Twojej firmie.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 515 317 094 i zarezerwuj termin szkolenia już dziś. 

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 15:30

   

  1. Zagrożenie wybuchem w przemyśle i charakterystyka atmosfery wybuchowej. Zagrożenie gazowe i pyłowe.

  2. Parametry definiujące atmosferę wybuchową: grupy wybuchowości, klasy temperaturowe, źródła danych.

  3. Źródła zapłonu atmosfery wybuchowej i minimalizacja ryzyka wybuchu.

  4. Wprowadzanie wyrobów na rynek: Dyrektywa MD oraz dyrektywa ATEX.

  • Ocena ryzyka producenta
  • Wymagania dotyczące instrukcji obsługi
  • Stosowanie norm zharmonizowanych

  5. Normalizacja w zakresie zagrożenia wybuchem. Normy zharmonizowane z dyrektywą MD i normy zharmonizowane z dyrektywą ATEX.

  6. Stosowanie komponentów Ex oraz urządzeń Ex innych producentów.

  7. Klasyfikacja zagrożenia wybuchem: strefy zagrożenia wybuchem, wentylacja, zasięg strefy, minimalna objętość.

  8. Wymagania dla elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.

  9. Ocena zagrożenia zapłonem – metodyka i przykłady.

  10. Urządzenia zbudowane z innych urządzeń i komponentów: ocena własna i wymagana ocena zgodności.

  Dzień 2

  godz. 9:00 – 15:30

  11. Urządzenia powstające w miejscu użytkowania.

  12. Praca na obiekcie. Dyrektywa ATEX user i obowiązki użytkownika (pracodawcy).

  13. Pracownik w strefie zagrożenia wybuchem. Wymagane kompetencje.

  14. Normy zharmonizowane i normy nieobjęte harmonizacją (np. IEC 60079-14).

  15. Najczęstsze błędy montażowe.

  16. Aktualny stan wiedzy: normalizacja w obszarze Ex, szczególne wymagania rynku UE.

  17. Dokumenty towarzyszące wyrobowi (deklaracje, zaświadczenia, instrukcje).

  18. Nadzór nad rynkiem (korzyści i ostrzeżenia).

  19. Dyskusja podsumowująca.

  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • kierownictwo techniczne,
  • konstruktorzy mechanicy i automatycy,
  • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
  • służby utrzymania ruchu,
  • technolodzy, inżynierowie produkcji,
  • pracownicy kontroli jakości,
  • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
  • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

  Firmy:

  • producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
  • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
  • jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • poznania parametrów definiujących atmosferę wybuchową
  • dokonania klasyfikacji zagrożeń wybuchem
  • określenia wymagań dla elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych,
  • stosowania komponentów EX oraz urządzeń EX różnych producentów,
  • poznania wymaganych kompetencji pracownika w strefie wybuchu,
  • oceny zagrożenia zapłonem,
  • weryfikowania potrzebnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi

  Trener:

  Dr inż. Michał Górny

  • Przewodniczący KT 269 (PKN) ds. Bezpieczeństwa chemicznego
  • Zastępca przewodniczącego KT 64 (PKN) ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych
  • Członek międzynarodowych komitetów technicznych TC 31 (IEC) oraz TC 305 (CEN)
  • Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach
   zagrożonych wybuchem” (GIG)
  • Współautor poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”
  • Pracuje w Komitecie ATEX i Grupie Roboczej ATEX przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
  • Ekspert TAIEX (the Technical Assistance and Information Exchange) przy Komisji Europejskiej
  • Członek grupy eksperckiej ds. dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji
  • Autor ponad 90 publikacji z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem
  • Autor 2 książek z tematyki bezpieczeństwa wybuchowego

   

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji w formie:

  • wykładu (ok. 14 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 1 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.)

   

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2014/34/UE i/lub rozporządzenia MR ją wdrażającego (do ściągnięcia z sekcji Baza wiedzy / Dyrektywa ATEX >>). Polecamy zapoznać się również z treścią dyrektywy 1999/92/WE (ATEX User).

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Bądź pierwszą osobą, której opinia znajdzie się w tym miejscu!

  Dlaczego polecamy Ci to szkolenie?

  • doświadczony trener, umiejący w ciekawy i praktyczny sposób przekazywać swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie,
  • bogate materiały szkoleniowe,
  • świetna lokalizacja i organizacja szkolenia,

  dają gwarancję, że Twój czas i finanse zainwestowane w szkolenie przyniosą Ci szybsze i lepsze efekty, niż samodzielna nauka tego tematu.

  Już dziś zarezerwuj wstępnie dla siebie miejsce na szkoleniu – to nic nie kosztuje!

  Zadzwoń do nas i sprawdź szczegóły – tel. 515 317 094.

   

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o planowanych szkoleniach Kontakt

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej - wymagania i praktyka
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam