Część 1 – Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?
 • Część 1 – Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

  Jeżeli szukasz dobrego szkolenia z dyrektywy maszynowej, odpowiedz sobie na poniższe pytania.

  Czy przeczytałeś już „od deski do deski” dyrektywę maszynową? A może jesteś po lekturze przewodnika do dyrektywy? Twoja półka ugina się pod ciężarem poradników wymiennokartkowych za duże pieniądze? A może byłeś już na krótkich (1-2 dniowych) i „niby” tanich szkoleniach z dyrektywy maszynowej i nadal masz poczucie, że nie wiesz, jak w praktyce zastosować całą tę teorię?

  Mamy gorącą nadzieję, że nie wpędziłeś się jeszcze w ten „kozi róg” i nie zmarnowałeś w powyższy sposób mnóstwa czasu i pieniędzy. Niestety regularnie słyszymy takie historie od uczestników, którzy przychodzą na nasze szkolenie z takimi właśnie doświadczeniami.

  Dla kogo?

  Szkolenie, które masz przed sobą, przygotowaliśmy z myślą o osobach i firmach, do których jest adresowana dyrektywa maszynowa. Jeżeli więc jesteś konstruktorem, elektrykiem, automatykiem, robotykiem, programistą, technologiem, redaktorem dokumentacji technicznej oraz instrukcji do maszyn lub wykonujesz inne zadania związane z tworzeniem nowych maszyn, ich odbiorem technicznym lub utrzymaniem oraz przebudową maszyn używanych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

  Co zawiera i w czym pomoże?

  Szkolenie to jest pierwszą częścią kompleksowego szkolenia pt. Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn>>  , w którym zawarliśmy najbardziej podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn i obowiązkowego oznaczenia CE.

  Część 1: Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn? (2 dni)

  Część 2: Ćwiczenia praktyczne „Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej” (2 dni) >>

  W trakcie tej pierwszej części zdobędziesz oraz uporządkujesz najbardziej podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem maszyn i oznaczeniem CE. Dowiesz się m.in:

  • Jakie maszyny muszą mieć CE?
  • Kiedy możesz, a kiedy musisz stosować normy techniczne?
  • Kiedy możesz zrobić CE samodzielnie, a kiedy musisz zaangażować tzw. jednostkę notyfikowaną?
  • Kto może podpisać deklarację zgodności?
  • Kto i z jakich przepisów odpowiada prawnie za niespełnienie wymagań dyrektywy maszynowej?
  • Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać każdy inżynier zajmujący się bezpieczeństwem maszyn?
  • Czym jest „triada bezpieczeństwa” i jaką musisz przyjąć strategię, przy zabezpieczaniu maszyny?
  • Kiedy i do czego opłaca się zaangażowanie do celów CE zewnętrznych usługodawców?
  • Kiedy i do czego warto zatrudnić koordynatora ds. CE?
  • Kiedy trzeba zrobić CE dla „zespołu maszyn”?
  • Jaka ingerencja w maszynę wymaga zrobienia CE ponownie?
  • Kto w firmie powinien co robić i na jakim etapie?
  • Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn, by działania te wykonać efektywnie?

  Część ta przeznaczona jest, dla szerszego grona uczestników z różnych działów firmy (w tym kierownictwo, zakupy, marketing, sprzedaż, BHP, utrzymanie ruchu, działy konstrukcyjne/projektowe), którzy muszą mieć o CE odpowiednią wiedzę, by nie narażać siebie i swojego pracodawcy na odpowiedzialność prawną.

   

  Kto już skorzystał?

  Szkolenie to organizujemy w Polsce już od 2004 r. Ukończyło je już kilka tysięcy osób z kraju i zagranicy. Jesteśmy przekonani, że będziesz mógł powiedzieć o nim to, co jeden z wielu naszych dotychczasowych uczestników:

  Piotr Kleczyński (SterKom): „Bardzo dobrze prowadzone seminarium; uczestnik otrzymuje syntetyczne informacje z zakresu bardzo obszernego materiału jakim są dyrektywy i normy oraz ich interpretację. Samodzielna analiza jest praktycznie nieopłacalna, dopiero ukierunkowane działania na podstawie informacji ze szkolenia.

  Przekonaj się sam, że wymagania dyrektywy maszynowej, to nie sama biurokracja (!), ale praktyczna inżynierska wiedza, dzięki zastosowaniu której zapewnisz:

  • bezpieczeństwo techniczne maszyny,
  • bezpieczeństwo prawne inżynierów (w tym TWOJE własne) i kadry kierowniczej,
  • bezpieczeństwo prawne Twojej firmy,
  • osiągnięcie bardzo skutecznej metody na obniżenie kosztów zabezpieczania maszyn.

   

  Już dziś zarezerwuj sobie miejsce w jednym z najbliższych terminów szkolenia >>

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1 Dyrektywa maszynowa w szczegółach

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. CE – podstawy dla branży maszynowej

  A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie
  • System prawny: zasady i różnice funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, pozostałych krajach UE i krajach spoza UE
  • Dyrektywy starego, nowego i globalnego podejścia (SP, NP, GP) oraz system modułowy
  • Ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywy nowego i globalnego podejścia (Ust. o systemie oceny zgodności, Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Ust. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne)
  B) Normalizacja europejska i krajowa
  • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
  • Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia?
  • Jak ominąć trudności w stosowaniu norm w praktyce?
  • Najważniejsze dokumenty, które powinien znać każdy konstruktor maszyn i urządzeń
  C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika
  • Definicje, ich interpretacje i przykłady (producent, importer, dystrybutor, wyrób, wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku,…)
  • W jakich sytuacjach użytkownik (nieświadomie) może stać się producentem maszyny?
  • Kto sprawdza zgodność maszyn i innych urządzeń z wymaganiami dyrektyw NP?
  • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP?

  2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej
  2006/42/WE

  • Kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej? – definicje i ich interpretacja
  • Schemat przebiegu oceny zgodności wg dyrektywy maszynowej
  • Maszyny nieukończone i komponenty – w jakim stopniu są objęte dyrektywą maszynową?
  • Wymagania dyrektywy maszynowej dla wyposażenia elektrycznego maszyn
  • Koncepcja dyrektyw szczegółowych w rozumieniu dyrektywy maszynowej
  • Zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie (np. maszynowej [2006/42/WE], kompatybilności elektromagnetycznej [2014/30/UE], ciśnieniowej [2014/68/UE], ATEX [2014/34/UE] itd.)

  Dzień 2, Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

  godz. 8:30 – 16:30

   

  2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej
  2006/42/WE c.d.

  • Dwa najważniejsze punkty ułatwiające stosowanie dyrektywy maszynowej w praktyce
  • Jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować? (cz. 1)
  • Kolejność zasad obowiązująca przy wyborze najlepszych rozwiązań
  • Jak dalece i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?
  • Przykład: Jak rozkłada się odpowiedzialność za wybrane zabezpieczenia?
  • Sposoby redukcji kosztów związane z oznaczeniem CE (cz. 2)

  3. Tematy szczegółowe

  A) Zespół maszyn
  • Kiedy maszyny połączone należy traktować jako „zespół maszyn”? – Prezentacja opracowana wg
   najnowszej oficjalnej interpretacji BMAS!
  • Przykłady analizy maszyn połączonych – identyfikacja zespołu maszyn metodą 3 kroków
  • Jakie obowiązki wobec siebie nawzajem mają podmioty współtworzące zespół maszyn?
  • Praktyczne wskazówki w przypadku produkcji zespołów maszyn
  B) Przebudowa maszyn
  • Jak rozumieć pojęcie „istotna zmiana”?
  • Przykłady maszyn remontowanych, modernizowanych, istotnie zmienionych

  4. CE w wydziałach firmy

  • Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa firmy
  • CE w dziale zakupów – jakie czynniki należy koniecznie wziąć pod uwagę przy zakupie maszyn,
   komponentów maszyn lub elementów sterujących?
  • Obowiązki działów konstrukcyjnych względem oznakowania CE
  • Jakie wymagania stawia oznakowanie CE działom produkcji i zapewnienia jakości?
  • Zależności między oznaczeniem CE a działem BHP
  • Oznaczenie CE a dział sprzedaży i marketingu
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • kierownictwo techniczne,
  • konstruktorzy mechanicy i automatycy,
  • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
  • służby utrzymania ruchu,
  • technolodzy, inżynierowie produkcji,
  • pracownicy kontroli jakości,
  • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
  • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

  Firmy:

  • producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
  • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
  • importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
  • inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych,
  • jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
  • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),
  • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,
  • określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,
  • przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,
  • określania poprawności dokumentów:
   • odbieranych od poddostawców,
   • przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną,
  • weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD,
  • wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.

  Trener:

  Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o.

  W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.).

  Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

  Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 16 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

   

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2006/42/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji Baza wiedzy / Dyrektywa maszynowa >>).

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Niniejsze szkolenie organizujemy w Polsce cyklicznie już od 2004 r. Ukończyło je już kilka tysięcy osób, co dowodzi, że jest ono jednym z najbardziej cenionych szkoleń z zakresu dyrektywy maszynowej w Polsce! Poniżej przedstawiamy opinie naszych dotychczasowych klientów. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenie na opublikowanie.

   

  Uczestnik / firma
  Opinia

  Anonimowo

  Retail Robotics

  Jako osoba nowa w temacie norm i dyrektyw zostałem bardzo sprawnie wprowadzony w zagadnienia. Dowiedziałem się, jak przepisy ewoluowały na przestrzeni lat. Wiem na czym teraz muszę się skupić i w jakim kierunku pogłębiać swoją wiedzę.

  D.K.

  Wood-Mizer

  Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, zwracając uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem, oceną ryzyka i dyrektywą maszynową.

  B.D.

  Endego

  Profesjonalne podejście do tematu, przygotowane zarówno pod PM, jak i konstruktorów mechaników oraz elektroników czy też producentów

  D.M.

  Wood-Mizer

  Rzetelnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił i wytłumaczył kwestie dyrektyw oraz wprowadził do korzystania z norm

  M.S.

  Okechamp

  Szkolenie wyczerpujące wiedzę na temat Dyrektywy Maszynowej. Przekazane informacje można wykorzystać w swojej firmie, wielokrotnie rozwiązujące wątpliwości

  Anonimowo

  Retail Robotics

  Ciekawe szkolenie dające ogólne pojęcie o dyrektywie maszynowej, CE, zasadach oceny ryzyka.

  M.K. 

  Wood-Mizer

  Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Duża ilość przekazanej wiedzy oraz otrzymane materiały przydadzą się w przyszłości

  D.M.

  Wood-Mizer

  Szkolenie pokazuje zagrożenia wynikające z pracy maszyny i jej przeznaczenia, świadomość wystąpienia tych zagrożeń pozwala ich uniknąć lub zmniejszyć ryzyko już na etapie projektowania.

  T. Ż.

  Wood-Mizer

  Efektywność podczas procesu projektowania jest jednym z kluczowych aspektów dla przedsiębiorstw. Szkolenie pozwoliło posiąść wiedzę, dzięki której konstruktor w sprawny sposób może sprawdzić zgodność maszyny z dyrektywą maszynową.

  P.L.

  Okechamp

  Źródło fachowej i tematycznej wiedzy. Wyczerpuje w znacznym stopniu podstawy tematu. Zachęca do zgłębienia problemów.

  G.Z.

  Michelin

  Kompleksowa wiedza, duża wiedza i umiejętności prowadzącego

  P.M.

  Wood-Mizer

  Szkolenie bardzo przydatne w pracy konstruktora. Daje inne spojrzenie na schemat etapów pracy projektowej. Pozwoli to na wykonanie coraz bezpieczniejszych maszyn

  J.J.

  Famot Pleszew

  Szkolenie jest bardzo przydatne w życiu, szczególnie gdy jest się konstruktorem. Szkolenie prowadzi odpowiednia osoba.

  B.S.

  Endego

  Szkolenie przeprowadzone merytorycznie przez doświadczoną osobę. Wiedza przekazywana w jasny sposób. Dużo przykładów, przydatnych materiałów.

  K.G.

  Wood-Mizer

  Szkolenie powinno być przeprowadzone wszystkim osobom, które mają styczność z produkcją, konstrukcją, kontrolą maszyn, urządzeń

  Anonimowo

  Retail Robotics

  Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie, a prowadzący w miły i przystępny sposób przedstawiał poruszane zagadnienia.

  G.M.

  Endego

  Warto uczestniczyć w szkoleniu dlatego, że każdy konstruktor itp. powinien wiedzieć jak projektować wyroby, a nie rysować części

  Ł.K.

  Wood-Mizer

  Szkolenie bardzo przydatne, przekazuje bardzo dużo informacji osobie zajmującej się projektowaniem

  H,W.

  Endego

  Szkolenie uświadamia o istnieniu dyrektywy, przez co pracowanie nad projektami w przyszłości zyska przewidywania bezpieczeństwa i zgodności

  Animowo

  Michelin

  Jest pomocne w ogólnym odnalezieniu się w wiedzy na temat spełniać wymagań maszyn u urządzeń.

  J.M.

  Endego

  Przedstawienie konkretnych przykładów z przemysłu

  K.C.

  Retail Robotics

  Idealne szkolenie dla osób które nie miały do czynienia z dyrektywami 

  P.K.

  SterKom

  Bardzo dobrze prowadzone seminarium; uczestnik otrzymuje syntetyczne informacje z zakresu bardzo obszernego materiału jakim są dyrektywy i normy oraz ich interpretację. Samodzielna analiza jest praktycznie nieopłacalna, dopiero ukierunkowane działania na podstawie informacji ze szkolenia

  T.L.

  TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

  Szkolenie, które otwiera oczy na sprawę CE ale i podaje kierunek do dalszego doskonalenia się.

  J.N.

  T-System Projekt Sp. z o.o.

  Każdy inżynier szczególnie na kierowniczym stanowisku powinien zapoznać się z głównymi problemami omawianymi na szkoleniu.

  M.D,

  Turbocare Sp. z o.o.

  Referent bardzo dobrze przygotowany do prezentowania wiedzy oraz zagadnień pobocznych. Z bladego pojęcia o MD już wiem jak postępować i gdzie szukać.

  J.W.

  F.P.U.H WIGAL

  Wreszcie proste tłumaczenie oznakowania CE.

  M.F.

  InfoTEC

   

  Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie, ciekawe przykłady.

  Z.P.

  A.P.I. Zbigniew Pikoń

  Szkolenie niezbędne w firmach produkcyjnych.

  M.N.

  P.W. DEFRO R. Dziubeła

  Polecane dla osób odpowiedzialnych za wprowadzenie oznakowania CE.”

  TEW Sp. z o.o.

  Pozwala zweryfikować swoją wiedzę oraz temat przeprowadzenia oceny zgodności z dyrektywą maszynową.

  A.B.

  Dracon Sp. z.o.o.

  Warto odbyć szkolenie w celu uporządkowania wiedzy na temat wymagań stawianym producentom maszyn.

  A.M.

  Automatec Sp. z o.o.

  Obecność na seminarium pomaga w projektowaniu stosując się do zasad bezpieczeństwa.”

  P.K.

  Polimex Mostostal S.A.

  Wskazane dla konstruktorów i osób zajmującymi się maszynami.

  W.B.

  Polfamrex S.A.

  Seminarium jest wartościowym szkoleniem, wprowadzającym dość głęboko w zagadnienia CE.

  M.S.

  Polimex Mostostal S.A.

  Pozwala uporządkować wiedzę przy projektowaniu maszyn zgodnie z wymaganą dyrektywą i normami.

  K.S.

  Polimex Mostostal S.A.

  Osoby (firmy) zainteresowane oznaczeniem CE powinny skorzystać z Państwa szkolenia.

  G.P.

  Polfarmex S.A.

  Wyczerpująco przedstawiony sposób sporządzenia dokumentacji CE.

  K.J.

  Kotłorem

  Wszystkie informacje przekazane w sposób jasny, zrozumiały.

  J.Z.

  Politechnika Wrocławska

  Logiczne i uporządkowane przedstawienie problemu.

  ZUGiL S.A.

  Godne polecenia, systematyzuje wiedzę.

  H.K.

  P.P.H.W „Elester-PKP” Sp. z o.o.

  Prowadzone profesjonalnie.

  FPH Amtec Waldemar Wojciechowski

  Dobry start w poznanie przepisów CE.

  W.K.

  PIAP

  Cztery dni intensywnych i ciekawych zajęć. Warto!

  P.S.

  Politan

  Godne polecenia – człowiek stosuje inne spojrzenie na zagadnienia.

  K.K.

  Averna Sp.z o.o.

   

  Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Jasno wyjaśnione zagadnienia dotyczące oceny zgodności. Kończę szkolenie z mocno uzupełnioną wiedzą na temat bezpieczeństwa maszyn i oceny zgodności. 

  P.J.

  Averna Sp.z o.o.

  Szkolenie pomaga zrozumieć wagę oznaczenia CE maszyny, odpowiedzialności oraz jak wygląda ocena zgodności od A do Z.

  T.B.

  „Szkolenie rzeczywiście prowadzi przez proces oceny zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową zakończonego nadaniem znaku CE. Szkolenie podaje realne narzędzia do przeprowadzenia oceny ryzyka.”

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  18.06.2024 - 19.06.2024
  Gdańsk Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba
  17.10.2024 - 18.10.2024
  Katowice Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba
  05.12.2024 - 06.12.2024
  Wrocław Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Możesz też zarejestrować się od razu na pełne 4-dniowe szkolenie oszczędzając 800 zł netto <zarejestruj się>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam