O Firmie

Cert Partner to firma z wieloletnim doświadczeniem, które chętnie przekazujemy naszym Klientom. Działamy na rynku polskim od 2003 r., wcześniej pod nazwą LUC – CE CONSULTING. Nasze kompetencje potwierdzają m.in. poniższe fakty:

 • Jesteśmy członkiem Komitetów Technicznych nr 50, 158 i 281 funkcjonujących w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Bierzemy czynny udział w tworzeniu norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
 • Jesteśmy członkiem założycielem Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34”, wspólnie z którym organizujemy corocznie jedno z najciekawszych wydarzeń branżowych w Polsce – „Jesienną Szkołę Bezpieczeństwa Technicznego”.
 • Od 2003 r. zorganizowaliśmy kilkaset szkoleń o tematyce bezpieczeństwa technicznego
  i odpowiedzialności prawnej za produkt. Nasze szkolenia ukończyło już prawie 10 tys. uczestników.
 • Zaufało nam również wiele firm, którym mogliśmy pomóc poprzez doradztwo i projekty wdrożeniowe w zakresie:
  • oznaczenia CE, minimalnych wymagań BHP, innych przepisów prawnych,
  • norm i innych specyfikacji technicznych,
  • znaków i systemów certyfikacji dobrowolnej (m.in. znak GS, ISO 9001, IATF 16949 itp.).
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz stosujemy zasady Standardu Usług Szkoleniowo-rozwojowych. Standard ten zawiera zbiór zaleceń PIFS w zakresie wykonywania usługi szkoleniowej. Dzięki jego stosowaniu Cert Partner zapewnia swoim Klientom wysoką jakość usług, ciągłe ich doskonalenie oraz samokontrolę jakości. Potwierdzeniem tego jest pozytywne przejście audytu instytucji certyfikującej DEKRA oraz otrzymanie certyfikatu „Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)”.

Jedną z naszych największych zalet jest to, że w zależności od potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie dostarczyć mu zarówno „wędkę”, „rybę” jak i każdą inną formę pomocy w zakresie oceny zgodności i certyfikacji produktów, osób i systemów zarządzania.

Mariusz Łukaszyński
Prezes Zarządu

Mariusz Łukaszyński
Prezes Zarządu

Nasze doświadczenie i kompetencje budowane były na wieloletniej współpracy z organami nadzoru rynku jak i światowymi firmami produkcyjnymi, wśród których znajdziemy takie firmy jak:

 

Zostań naszym partnerem i skorzystaj z naszych usług i produktów, w tym z:

 • wiedzy i umiejętności – usługi szkoleniowe, ćwiczenia, warsztaty, konferencje,
 • narzędzi – listy kontrolne, specjalistyczne oprogramowanie itp.,
 • doradztwa – w ramach, którego przekazujemy doświadczenie naszych ekspertów,
 • projektów wdrożeniowych – oznaczenie CE, minimalne wymagania, ocena ryzyka, dokumentacja techniczna itp.

Z naszej kompleksowej oferty korzystają zarówno:

 • producenci – wspieramy ich w ocenie zgodności ich produktów,
 • użytkownicy – badamy m.in., czy dostarczone im bądź używane przez nich produkty są zgodne z wymaganiami,
 • firmy certyfikujące i jednostki badawcze – pomagamy ich klientom w przygotowaniu się do badań i certyfikacji swoich
  produktów, osób i systemów zarządzania, jak również
 • inne organizacje – pomagamy im m.in. w działaniach prewencyjnych, np. w zwiększeniu świadomości rynku w zakresie
  wymagań bezpieczeństwa.

Nasz zespół tworzą kompetentni i doświadczeni specjaliści, którzy w swoich działaniach kierują się naszymi kluczowymi wartościami:

PARTNERSTWO – Wspieramy się wzajemnie, aby razem osiągnąć wspólny cel.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Czujemy się w obowiązku za powierzone nam zadania.
PROFESJONALIZM – Stawiamy na ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji.
JAKOŚĆ – Dbamy o szczegóły.
UCZCIWOŚĆ – To na niej budujemy wzajemne zaufanie.
BEZPIECZEŃSTWO – Od naszych działań zależy życie, zdrowie i powodzenie naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy!

 

zaufali nam