Pomoc Prawna

Zakwestionowano zgodność Twojego produktu?

Miałeś kontrolę organów nadzoru rynku?

Doszło do wypadku z udziałem twojego produktu?

Możemy pomóc Ci w trakcie kontroli przeprowadzanej przez:

 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • pozostałe organy prowadzące kontrole i nadzorowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • jak również kontrole przeprowadzane przez klienta (np. w trakcie odbiorów technicznych).

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi, biegłymi w kwestiach odpowiedzialności prawnej za produkt. Dzięki temu uzyskasz profesjonalną pomoc prawno-techniczną, dzięki której zapewnisz sobie bezpieczeństwo prawne związane z funkcjonowaniem Twojego produktu na rynku.

Oferta obejmuje działania w zakresie:

  Odpowiedzialności karnej

  Czytaj

  Oferta obejmuje:

  – analizę prawną stanu sprawy,

  – przygotowanie linii obrony,

  – przygotowanie analizy technicznej związanej ze zdarzeniem,

  – uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym (przed policją oraz prokuraturą),

  – uczestnictwo w postępowaniu przed Sądem.

  Odpowiedzialności administracyjno-prawnej, wynikającej z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych regulacji o charakterze ogólnym

  Czytaj

  Oferta obejmuje:

  – analizę prawną stanu sprawy,

  – analizę techniczną związaną ze sprawą,

  – formułowanie wszelkich pism do organów prowadzących sprawę, w tym środków odwoławczych (zażalenia, skargi),

  – reprezentację przed organami prowadzącymi postępowanie,

  – reprezentację przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

  – reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  – udział w kontroli prowadzonej przez Inspekcję Pracy.

  Odpowiedzialności cywilnej

  Czytaj

  Oferta obejmuje:

  – analizę prawną stanu sprawy,

  – przygotowanie linii obrony,

  – przygotowanie analizy technicznej związanej ze zdarzeniem,

  – odpowiedzialność kontraktową wobec Kupującego,

  – odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji,

  – odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,

  – odpowiedzialność deliktową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,

  – reprezentacje przed Sądami cywilnymi,

  – prowadzenie postępowania ugodowego.

Bezpośredni kontakt w sprawach pomocy prawnej:

zaufali nam