Dyrektywa radiowa (RED) – jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?
 • Dyrektywa radiowa (RED) – jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Dyrektywa radiowa (RED) - jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?

  Dlaczego to ważne?

  W szerokiej gamie produktów elektronicznych oferowanych na rynku wyraźnie zauważalną grupę stanowią urządzenia radiowe. Wśród nich możemy znaleźć zarówno te przeznaczone do powszechnego użytku, bardzo proste konstrukcje jak np. „piloty” do sterowania bramą garażu, czy dzwonki ”bezprzewodowe”, jak i znacznie bardziej zaawansowane konstrukcje – np. systemy telemetryczne lub systemy alarmowe. Smartfonów, które stały się w zasadzie nieodzownym elementem wyposażenia osobistego (takim jak dawniej był zegarek), używamy spontanicznie, w zasadzie nie zastanawiając się, że rzeczywiście mamy do czynienia z terminalem wyposażonym w tak liczne interfejsy radiowe: GSM, UMTS, LTE, BT, BLE, WiFi, NFC, GPS. Istnieją także urządzenia radiowe wykonane w formie modułów, przeznaczone do wbudowania do urządzeń nadrzędnych, które rozszerzają funkcjonalność o zupełnie nowe cechy. Praktyka pokazuje, że moduły radiowe są aplikowane nawet w tak skomplikowanych zastosowaniach, jakimi są różnego rodzaju maszyny. Warto zauważyć, że w najbliższej przyszłości czekają nas niesamowite zmiany, wręcz na miarę rewolucji, związane z dynamicznym rozwojem IoT i budową sieci 5G, która całkowicie zmieni możliwości transmisji danych i wprowadzi nowoczesne techniki takie jak Massive MIMO lub 3D Beamforming.

  Jak widać, „radio” już w zasadzie, jest wszędzie wokół nas – a będzie obecne jeszcze bardziej, dlatego tak ważne jest poznanie szczegółowych aspektów dyrektywy RED i technicznych.

  Dla kogo?


  Producencie – naprawdę powinieneś nie tylko znać, ale przede wszystkim dobrze zrozumieć swoje obowiązki – będziesz mógł spać spokojnie, tym bardziej, że możliwe kary za uchybienia są dotkliwe. Czy wiesz ile dyrektyw Cię obowiązuje i ile deklaracji zgodności w związku z tym musisz wystawić oraz komu i jak je udostępnić? Czy wiesz czym jest uproszczona deklaracja zgodności?


  Konstruktorze  – powinieneś znać także podstawowe aspekty techniczne i wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń radiowych, wynikające z dyrektywy RED i powiązanych z nią norm. Czy wiesz jak skonstruować urządzenie w oparciu o gotowy moduł radiowy, aby wykorzystać istniejące dowody zgodności, dzięki czemu Twój szef zaoszczędzi na i tak drogich badaniach? Czy wiesz jakie informacje powinieneś umieścić na projektowanej tabliczce znamionowej, jakie w instrukcji obsługi, a jakie w dokumentacji technicznej?


  Producencie – Tobie zagadnienia techniczne także nie powinny być zupełnie obce. Dzięki temu konstruktorzy skutecznie i prawidłowo projektując urządzenia spotkają się z Twoim zrozumieniem. Nie będziecie się już sprzeczać, czy faktycznie ten kondensator w obwodzie zasilania jest potrzebny, skoro i tak bez niego urządzenie działa.


  Co zawiera i w czym pomoże?

  Pytań w zakresie dyrektywy RED jest wiele, a jak to w życiu bywa – każda odpowiedź rodzi kolejne znaki zapytania. W praktyce zrozumienie wielu aspektów mających kluczowy wpływ na to czy i jak wykonywać ocenę zgodności, jakie normy stosować, jak ułożyć właściwy program badań i jak w tym zakresie skutecznie rozmawiać z laboratorium – nie jest prostym zadaniem. Z drugiej strony wiedza z zakresu konstrukcji urządzeń radiowych, która pozwala na sprawne spełnienie wymagań dyrektywy RED, nie jest prosta i wprost oczywista. Dodatkowo ocena zgodności takiego produktu jest tym trudniejsza, im wyższa jest częstotliwość pracy interfejsu radiowego, czy użycie wielu interfejsów radiowych w jednym czasie. Z pomocą przychodzi tu właśnie to szkolenie.

  Jako pierwsze szkolenie w Polsce ukazuje ono, w jaki sposób, krok po kroku, zaprojektować urządzenie radiowe (wraz z anteną), w jaki sposób przygotować je do badań oraz wykonać prawidłowo ocenę zgodności.

  Część 1 – Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych. (1 dzień)

  Przy całym dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą stosowanie interfejsu radiowego, nie wolno zapominać, że warunkiem koniecznym, jaki musi spełniać każdy produkt przed tym zanim trafi do sprzedaży na terenie UE lub zanim zostanie oddany do użytkowania, jest wykazanie zgodności jego wykonania z wymaganiami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących dyrektyw, które do tego produktu się odnoszą. W przypadku urządzeń radiowych zastosowanie ma dyrektywa 2014/53/UE, tzw. dyrektywa RED, która definiuje wymagania zasadnicze, określa obowiązki stawiane podmiotom gospodarczym, precyzyjnie opisuje dostępne moduły oceny zgodności… Niby właściwie wszystko mamy podane jak na dłoni. Ale czy w rzeczywistości jest tak prosto, aż tak prosto? Prawdę mówiąc temat zaliczyć należy raczej do bardziej, niż do mniej skomplikowanych. Prawidłowe zrozumienie zapisów dyrektywy RED, obowiązujących np. producentów urządzeń radiowych, nie jest zadaniem trywialnym. Jak się okazuje, w obszarze dyrektywy RED, istnieje wiele niedomówień, wątpliwości, niejasności i nieprawidłowych interpretacji, które wymagają gruntownego wyjaśnienia i usystematyzowania.

  Na szkoleniu rozwiejemy m.in. takie wątpliwości, jak:

  • Czy faktycznie do oceny urządzenia radiowego zasilanego z baterii mają zastosowanie wymagania związane z szeroko pojętymi aspektami bezpieczeństwa użytkowania?
  • Czy i z jakich powodów, równolegle do dyrektywy RED, można / należy stosować dyrektywę EMC?
  • Jakie są konsekwencje wbudowania modułu radiowego do urządzenia „nieradiowego”, jak zmieni się kwalifikacja takiego „nowego” urządzenia w kontekście wymagań formalnych kierowanych do producenta oraz wymagań technicznych, z którymi musi zmierzyć się konstruktor?
  • Czy zastosowanie gotowego modułu, oznakowanego CE, załatwia temat zgodności z dyrektywą RED?
  • Kiedy, być może zupełnie dla Ciebie niespodziewanie, stajesz się producentem, ze wszystkimi towarzyszącymi temu konsekwencjami?
  • Kiedy należy przeprowadzić ponowną ocenę zgodności i wystawić nową deklarację zgodności?

  Szkolenie usystematyzuje wiedzę, zarówno producenta, jak i konstruktora. Zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące dyrektyw starego/nowego podejścia, nowych ram prawnych, norm zharmonizowanych i dziennika urzędowego UE. Uczestnik, po szkoleniu, będzie potrafił skorzystać z przewodników BlueGuide oraz RED Guide. Odszukanie i interpretacja zapisów dziennika urzędowego zawierającego wykaz norm zharmonizowanych przestanie być wyzwaniem. Wyszukiwanie norm w portalu ETSI nie będzie już zajęciem skomplikowanym, a wątpliwości wynikające z aktualnej problematyki norm zharmonizowanych z dyrektywą RED – zostaną rozwiane. Dzięki temu producent i konstruktor będą świadomie poruszali się w gąszczu wymagań, będą prawidłowo wybierali właściwe dokumenty normalizacyjne, poprawnie wypełniali swoje obowiązki od zaprojektowania urządzenia począwszy, poprzez odpowiednie przygotowanie pakietu dokumentacji technicznej, a na oznakowaniu CE – skończywszy.

  Część 2 – Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna. (1 dzień)

  Celem tego wykładu jest omówienie najważniejszych zagadnień technicznych związanych projektowaniem urządzeń radiowych w odniesieniu do oceny zgodności z dyrektywą RED.

  Co otrzymasz?

  • Wiedzę dotyczącą konstruowania odpowiednich anten;
  • Wiedzę dotyczącą dostosowywania filtrów radiowych do potrzeb oceny zgodności;
  • Umiejętności analizy projektu urządzenia radiowego wraz z odpowiednim podejściem do oceny zgodności
  • Wiedzę dotyczącą przygotowania produktu do badań radiowych i produkcji;
  • Niezbędną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia prostych badań wstępnych niezbędnych do prawidłowej oceny zgodności.

  W czym pomoże?

  • Szybciej i łatwiej zrealizujesz projekty urządzeń radiowych;
  • Zaoszczędzisz czas i pieniądze na wielokrotne i nieskuteczne badania urządzeń radiowych;
  • Zoptymalizujesz koszty wytworzenia urządzenia radiowego.

  Zobacz również:

  Szkolenie: Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych>>

  Szkolenie: Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna >>

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 16:00

   

  1. Zagadnienia wstępne:

  Przypomnienie i ugruntowanie podstawowej wiedzy związanej z dyrektywami, normami i oceną zgodności.
  • Na czym polegają różnice pomiędzy dyrektywami starego/nowego podejścia?
  • Czym są normy i normy zharmonizowane?
  • Jaką rolę pełni dziennik urzędowy UE?
  • Które akty UE wymagają transpozycji?
  • Co oznaczają wymagania zasadnicze i domniemanie zgodności?
  • Z czym wiążą się nowe ramy prawne (NLF)?

   

  2. Dyrektywa 2014/53/UE (RED):

  Omówienie dyrektywy RED, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zasadniczych, modułów oceny zgodności, obowiązków podmiotów gospodarczych oraz aktualnego stanu normalizacji dla urządzeń radiowych.
  • W jaki sposób transponowano dyrektywę RED?
  • Co obejmują definicje przedstawione w dyrektywie RED?
  • Których urządzeń dotyczy dyrektywa RED, a które są z niej wyłączone?
  • Jakie zmiany wprowadziła dyrektywa RED w stosunku do zastąpionej dyrektywy R&TTE?
  • Jakie są powiązania dyrektywy RED z dyrektywami EMC i LVD?
  • Czego dotyczą wymagania zasadnicze zdefiniowane w dyrektywie RED?
  • Co oznacza zgodność kombinacji sprzętu radiowego i oprogramowania?
  • Jaki jest warunek swobodnego przepływu urządzeń radiowych?
  • Czego dotyczą obowiązki producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora, zdefiniowane w dyrektywie RED?
  • Jakie procedury oceny zgodności przewiduje dyrektywa RED?
  • Co na temat deklaracji zgodności wynika z dyrektywy RED?
  • Jak powinny być oznakowanie urządzenia radiowe?
  • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna
  • Które informacje z przewodnika BlueGuide są istotne w odniesieniu do urządzeń radiowych?
  • Jakie szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku RED Guide?

  3. Część praktyczna:

  Odrobina praktyki – jak wyszukiwać i prawidłowo czytać dziennik urzędowy UE zawierający wykaz norm zharmonizowanych? Baza norm ETSI, analiza przykładowych deklaracji zgodności.
  • Jak i gdzie skutecznie wyszukiwać informacje praktyczne dotyczące dzienników urzędowych zawierających normy zharmonizowane z dyrektywami RED, EMCD, LVD?
  • Jak prawidłowo interpretować treść dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane?
  • Jak pewnie poruszać się po bazie norm ETSI?
  • Aktualna problematyka norm zharmonizowanych – czy to rzeczywiście wyzwanie?
  • Jak skutecznie analizować deklarację zgodności?

   

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:30

   

  4. Transmisja radiowa i propagacja fal radiowych

   

  • Na czym polega transmisja radiowa?
  • Propagacja fal radiowych
  • Kiedy urządzenie radiowe działa najskuteczniej?

  5. Anteny

   

  • Jak wybrać/skonstruować antenę?
  • Czy można źle zaprojektować antenę?
  • Dlaczego antena działa słabo?
  • Dopasowanie impedancji
  • Czy antena ma wpływ na REDa?

  6. Filtry

   

  • W jakim celu jest filtr?
  • Rodzaje filtrów
  • Jak wybrać/skonstruować filtr?
  • Czy filtr ma wpływ na REDa?

  7. Projektowanie urządzeń radiowych

   

  • Istota projektu urządzenia radiowego
  • Co jest najważniejsze w projekcie?
  • Jak pogodzić projekt z wymaganiami RED?

  8. Badania radiowe

   

   • Jak przygotować się do badań?
   • Tor TX

  – Moc składowej podstawowej;

  – Harmoniczne – Jak je wyeliminować?

   • Tor RX

  – Czułość – Jak ją poprawić?

  • Inne badania urządzenia radiowego
  • Dokumentacja do badań

  9. Produkcja urządzeń radiowych

   

  • Najistotniejsze kwestie produkcji urządzeń radiowych
  • Czy testować każde produkowane urządzenie radiowe?
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  Dzień 1 jest szkoleniem I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania dyrektyw)

  Dzień 2 jest szkoleniem II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi,
  • kierownictwo techniczne,
  • projektanci, konstruktorzy urządzeń elektronicznych, w szczególności radiowych,
  • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  • pracownicy laboratoriów realizujących badania urządzeń radiowych,
  • przedstawiciele jednostek notyfikowanych,
  • przedstawiciele organów nadzoru rynku.

  Firmy:

  • producenci modułów radiowych,
  • producenci urządzeń radiowych,
  • producenci wykorzystujący moduły radiowe w urządzeniach, które dotychczas nie były wyposażone w moduły radiowe, np. wyroby medyczne, maszyny,
  • pozostałe podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw: upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy, dystrybutorzy,
  • laboratoria badawcze,
  • jednostki notyfikowane,
  • organy nadzoru rynku,
  • firmy z branży elektronicznej,
  • integratorzy.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • przyswojenie i ugruntowanie podstawowych informacji nt. zasad swobodnego przepływu towarów i celowości stosowania dyrektyw, wymagań zasadniczych i domniemania zgodności
  • zrozumienie skutków aktualizacji dyrektyw w 2014 r. i wprowadzenia nowych dyrektyw EMC, LVD i RED,
  • dokładne zrozumienie sensu poszczególnych wymagań zasadniczych i relacji dyrektywy RED z innymi dyrektywami, zwłaszcza EMC i LVD,
  • określenie czy dyrektywa RED ma zastosowanie do określonego typu urządzenia elektronicznego,
  • wybór właściwego do zastosowania modułu oceny zgodności,
  • przygotowywanie poprawnej deklaracji zgodności,
  • weryfikacja i dobór właściwych do zastosowania norm w zależności od interfejsu radiowego,
  • weryfikacji zawartości pakietu dokumentacji technicznej, w tym dokumentowania procesu oceny zgodności,
  • przygotowania prawidłowego oznakowania urządzenia i wymaganych zapisów w dokumentacji towarzyszącej oraz na opakowaniu,
  • umiejętność korzystania z przewodników BlueGuide oraz RED Guide,
  • umiejętność wyszukiwania dokumentów normalizacyjnych,
  • umiejętność interpretacji treści dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane,
  • umiejętność wstępnej oceny zgodności urządzenia radiowego;
  • umiejętność prawidłowego zaprojektowania urządzenia radiowego;
  • umiejętność badań wstępnych bez użycia wysublimowanych i drogich urządzeń pomiarowych.

  Trener:

  W zależności od terminu szkolenia, prowadzić je będzie jeden (bądź obaj) z trenerów:

  • Trener jest absolwentem elektroniki Politechniki Gdańskiej o specjalności inżynierii mikrofal i komunikacji bezprzewodowej oraz systemów radiokomunikacji. Ekspert w dziedzinie szerokorozumianej radiokomunikacji. Od ponad 10 lat zajmuje się oceną zgodności urządzeń elektronicznych, w szczególności radiowych. Nadal czynnie, z pasją konstruuje, zwłaszcza anteny. Jest konsultantem wielu firm i instytucji w sprawach związanych z urządzeniami radiowymi. Posiada doświadczenie konstruktorskie, które w połączeniu z doświadczeniem związanym z oceną zgodności daje unikatową możliwość zapoznania się z praktycznymi tajnikami dyrektywy RED.
  • Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k.W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.).Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 13 godz. zajęć),
  • ćwiczeń (ok. 2 godz. zajęć),
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym  pendrivem zawierającym informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.).

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2014/53/UE (RED), (do ściągnięcia z sekcji Baza wiedzy/Dyrektywa radiowa>>).

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Oto opinie naszych dotychczasowych klientów, którzy skorzystali ze szkoleń z dyrektywy radiowej (RED) realizowanych od 2018 roku. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenie na opublikowanie.

   

  Uczestnik/Firma
  Opinia

  G.C.
  Aptiv Services Poland S.A.

  Zarówno EMC jak i teraz RED to szkolenie jest na naprawdę fajnym poziomie. Dużo informacji oraz wytłumaczenie zawiłości

  R. R.
  AMC Tech Sp. z o.o.

  Szkolenie dobrze realizuje zapowiedziany program.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o planowanych szkoleniach Kontakt

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Możesz też wybrać jedną część, która najbardziej Ciebie interesuje:

  Część 1, 1 – dniowa, pt. Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych

  Część 2, 1 – dniowa, pt. Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna

  lub zarejestrować się na całe szkolenie oszczędzając 200 zł netto.

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Dyrektywa radiowa (RED) - jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam