Oznaczenie CE

Klientom, którzy szukają pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usługi w szczególności w ramach poniższych dyrektyw „nowego podejścia”:

  Maszynowej (MD) - 2006/42/WE

  Niskonapięciowej (LVD) - 2014/35/UE

  Dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE

  Dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS 2) - 2011/65/UE

  Ciśnieniowej (PED) - 2014/68/UE

  Dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
  w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 2014/34/UE

oraz norm zharmonizowanych z pow. dyrektywami, w szczególności:

  EN ISO 12100 – dot. oceny ryzyka

  EN ISO 14120 (poprzednio EN 953) – dot. osłon stałych i ruchomych

  EN ISO 13857 – dot. odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych

  EN 60204-1 – dot. wyposażenia elektrycznego maszyn

  EN 61439-1, -2 – dot. rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

  EN ISO 13850 – dot. zasad projektowania zatrzymania awaryjnego

  EN ISO 13849-1, -2 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy PL) oraz ich walidacji

  EN 62061 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy SIL)

  i wielu innych

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają m.in.:

 • współtworzenie norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn, w ramach członkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
 • stała współpraca z organami nadzoru rynku, jak i
 • stała współpraca ze światowymi firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, oświetleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, górniczego i wielu innych.

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy, sprawdzonych narzędzi i wieloletniego doświadczenia. Dołożymy wszelkich starań, abyś również Ty dołączył do grona naszych zadowolonych klientów.

Bezpośredni kontakt w sprawach
doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

zaufali nam