Minimalne Wymagania

Kto musi spełnić minimalne wymagania BHP?

Zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych (rozp. MG Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) i europejskich (dyrektywa 2009/104/WE), pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby sprzęt wykorzystywany przez pracowników podczas pracy, w tym maszyny i urządzenia, spełniał minimalne wymagania (MW) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten pracodawca może realizować samodzielnie, jeżeli posiada wystarczające kompetencje. Może również posiłkować się usługami specjalistycznych firm zewnętrznych, które pomogą mu sprawdzić i jeżeli zajdzie taka potrzeba, dostosować wyposażenie miejsca pracy do MW. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia MG, odpowiedzialność za spełnienie MW, spoczywa jednak na pracodawcy. Dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma wybór ewentualnego zewnętrznego usługodawcy i sprawdzenie jego kompetencji.

Kiedy warto zlecić tego typu prace firmie zewnętrznej?

Pracodawcy zlecają ocenę zgodności i dostosowanie maszyn podmiotom zewnętrznym najczęściej z powodu braku czasu, sprawdzonych narzędzi oraz wystarczającej wiedzy i doświadczenia w tym temacie. Jako Cert Partner posiadamy wszystkie te atuty. Od 2004 r. prowadzimy na terenie całego kraju specjalistyczne szkolenia i praktyczne warsztaty z zakresu MW oraz dyrektywy maszynowej. Jesteśmy przekonani, że stanowi to najlepszy dowód potwierdzający nasze kompetencje i bogate doświadczenie. Do dnia dzisiejszego pomogliśmy w ocenie i dostosowaniu maszyn kilku tysiącom klientów.

W zakres naszych usług wchodzi zarówno audyt MW (forma skrócona/uproszczona), jak również kompleksowa pomoc w dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań obejmująca m.in.:

  • Identyfikację niezgodności z minimalnymi wymaganiami;
  • Analizę zagrożeń i ocenę ryzyka;
  • Propozycję zmian, mających na celu zapewnienie zgodności;
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
  • Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zalecanych rozwiązań oraz
  • Przeprowadzenie końcowej walidacji.

 

Dodatkowo możemy podjąć się również innych prac, takich jak np.:

  • Wymaganych przez przepisy, okresowych kontroli stanu zgodności z MW;
  • Kontroli specjalnych po długich przestojach, zmianie lokalizacji maszyny, po pracach modyfikacyjnych, wypadkach przy pracy, itp.;
  • Opracowania instrukcji stanowiskowych;
  • Przeprowadzenia audytu odbiorowego przy zakupie używanych maszyn – klient otrzymuje pewność dotyczącą zgodności maszyny z wymaganiami prawnymi.

 

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy, sprawdzonych narzędzi i wieloletniego doświadczenia. Dołożymy wszelkich starań, abyś również Ty dołączył do grona naszych zadowolonych klientów.

Bezpośredni kontakt w sprawach
doradztwa, wdrożeń i certyfikacji:

zaufali nam