Szkolenia Otwarte


Szkolenia I stopnia

szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich

 • Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

  Czytaj więcej
 • Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

  Czytaj więcej
 • Ćwiczenia praktyczne „Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej”

  Czytaj więcej
  20 grudnia Kraków rejestruj
 • Nowość! Dyrektywa RED w szczegółach

  Czytaj więcej
  17 grudnia Opole rejestruj
 • Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

  Czytaj więcej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

  Czytaj więcej
 • Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej

  Czytaj więcej
 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt

  Czytaj więcej

Szkolenia II stopnia

szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich,
a także wymagania norm i specyfikacji technicznych

 • Nowość! Dyrektywa RED w praktyce – warstwa techniczna

  Czytaj więcej
  18 grudnia Opole rejestruj
 • Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

  Czytaj więcej
  14 grudnia Kraków (WALIDACJA) rejestruj
 • Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

  Czytaj więcej
 • Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Czytaj więcej

Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam