Wracamy ze szkoleniami otwartymi w formie stacjonarnej!Cert Info

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wracamy ze szkoleniami organizowanymi w formie stacjonarnej. W trosce o bezpieczeństwo trenerów oraz wszystkich uczestników naszych szkoleń informujemy, że przy organizacji szkoleń stacjonarnych wprowadziliśmy procedury zgodne z wytycznymi rządowymi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W zakresie szkoleń stacjonarnych współpracujemy tylko z hotelami, które również spełniają wymagania sanitarne zgodne z wytycznymi rządowymi i GIS. 

Procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19

  1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest dostosowana do wielkości sali szkoleniowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Zalecamy korzystanie z maseczek i rękawiczek na terenie sali szkoleniowej.
  3. Każdego dnia przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia dezynfekowane są powierzchnie dotykowe na sali szkoleniowej.
  4. Każdego dnia przed rozpoczęciem, po zakończeniu oraz w trakcie przerw w szkoleniu następuje wietrzenie sali szkoleniowej.
  5. Każdy uczestnik ma przypisane indywidualne miejsce na sali szkoleniowej – to samo przez całe szkolenie.
  6. W trakcie przerwy kawowej wszelkie ciastka/przekąski są pakowane pojedynczo, zimne napoje są podawane w butelkach.
  7. Przerwa obiadowa jest serwowana przez obsługę hotelu.
  8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, uczestnik powinien zrezygnować z udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej w wybranym terminie i skorzystać ze szkolenia w formie online lub w kolejnym możliwym terminie szkolenia w formie stacjonarnej. W razie potrzeby uczestnik powinien się również skonsultować z lekarzem lub zadzwonić pod nr 999 lub 112.
  9. W celu uniknięcia nieprawdziwych informacji w mediach, polecamy śledzić informacje na stronie www.gov.pl 

Jeśli ze względu na np. politykę bezpieczeństwa w Twojej firmie nie możesz wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym, to masz możliwość skorzystania ze szkoleń w formie online live. Więcej informacji >>

Data opublikowania: 2020-08-26
zaufali nam