Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE)Cert Info

Dnia 10 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 7) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE). [zobacz wykaz>>]

Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej (UE) 2023/69.  Decyzja ta zmienia decyzję wykonawczą 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Jest to norma EN 15194:2017 i została ona opublikowana z ograniczeniami.

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa maszynowa >>

Data opublikowania: 2023-03-02
zaufali nam