Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE)Cert Info

Dnia 2 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 194) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE). [zobacz wykaz>>]

Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej (UE) 2023/1586.

W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości wykazu, Komisja uchyliła poprzednią i wielokrotnie zmienianą decyzję 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn. Dzięki temu najnowszy wykaz zawiera pełną listę wszystkich norm zharmonizowanych stanowiących podstawę domniemania zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

NOWE: 20 norm zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym UE po raz pierwszy.

ZMIENIONE: 10 norm zostało zmienionych.

WYCOFANE/ZASTĄPIONE: 63 normy zostały wycofane (z określeniem okresu przejściowego: 2 lutego 2025 r.) i zastąpione nowszymi wydaniami.

UWAGA: norma EN 11850:2011 (wraz ze zmianami A1:2016 i A2:2022) została opublikowana z ograniczeniami.

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa maszynowa (MD) >>

Data opublikowania: 2023-09-18
zaufali nam