Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. EN ISO 20607 już na wykazie!Cert Info

Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową

Dnia 2 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 102) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz nom zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE) [zobacz wykaz>>].

Wykaz został opublikowany w formie decyzji wykonawczej i zawiera jedynie zmiany, jakie nastąpiły od poprzedniej publikacji. Aby ułatwić korzystanie z wykazu, Komisja Europejska udostępniła skonsolidowaną listę norm zharmonizowanych. Lista ta podana jest jedynie w celach informacyjnych w języku angielskim. [zobacz listę>>]

NOWE: 27 nowych norm zostało opublikowanych po raz pierwszy.

WYCOFANE: 25 norm wycofano z określeniem okresu przejściowego.

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer

Norma EN ISO 20607:2019 już na wykazie!

Jedną z nowo opublikowanych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową jest również EN ISO 20607:2019 Bezpieczeństwo maszyn — Instrukcja obsługi — Ogólne zasady opracowywania. Od 2 kwietnia br. instrukcja obsługi napisana zgodnie z wymaganiami tej normy będzie miała domniemanie zgodności w wymaganiami dyrektywy maszynowej.

Od połowy zeszłego roku możesz skorzystać z naszego nowego szkolenia z zakresu powyższej normy. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu przygotowywania i odbierania instrukcji obsługi maszyn zgodnych z wymaganiami EN ISO 20607 oraz dyrektywy maszynowej.

Najbliższe szkolenie z tego tematu odbędzie się w formie szkolenia ONLINE “na żywo”, z bezpośrednim kontaktem z prowadzącym, w terminie 28-29 maja 2020 r. [zobacz harmonogram>>]

Data opublikowania: 2020.05.19

Data opublikowania: 2020-05-19
zaufali nam