Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE)Cert Info

Dnia 13 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 115) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE).  [zobacz wykaz>>]

Wykaz został opublikowany w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/621 zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2019/436.

NOWE: 3 normy zostały umieszczone w Dzienniku Urzędowym UE po raz pierwszy. Są to normy:

  • EN 13852-3:2021 – Dźwignice – Dźwignice morskie – Część 3: Lekkie dźwignice morskie
  • EN 12385-5:2021 – Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów
  • EN 12609:2021 – Mieszarki samochodowe – Wymagania bezpieczeństwa

ZMIENIONE/ZASTĄPIONE:

  • 6 norm zostało zmienionych,
  • 14 norm zostało zastąpionych.

WYCOFANE:

  • 14 norm zostało wycofanych z określeniem okresu przejściowego (10 listopada 2023 r.).

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

UWAGI:

  • W przypadku normy EN 474-1:2006+A6:2019: Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne, która została już wymieniona w Dzienniku Urzędowym, opublikowano kolejną notę prawną dotyczącą domniemania zgodności.
  • Wśród nowo dodanych norm znajduje się szczególnie istotna norma typu B – EN IEC 62061:2021: Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Najbliższe szkolenie pt. „Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL” w terminie 31.05-01.06.2022 zawiera już zmiany zgodnie z powyższą normą EN IEC 62061. [zobacz szkolenie SIL>>]

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa maszynowa >>

Data opublikowania: 2022-05-19
zaufali nam