Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE)Cert Info

W ostatnim czasie wyszły dwa nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

 1. Dnia 30 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym (seria L) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych w formie decyzji wykonawczej (UE) 2024/1256. Decyzja ta zmienia decyzję wykonawczą (UE) 2023/1586 odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn rolniczych z ładowaczem czołowym, czterokołowców terenowych oraz narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. [zobacz wykaz>>]

OGRANICZENIA: 4 normy zostały opublikowane z zastrzeżeniami:

 • EN 12525:2000+A2:2010 (Maszyny rolnicze – Ładowacze czołowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa)
 • EN 15997:2011 łącznie z AC:2012 (Wszystkie pojazdy terenowe (ATV – Quady) – Wymagania bezpieczeństwa i metody badania)
 • EN 62841-1:2015 łącznie z AC:2015 oraz AC:2022 (Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne)
 • EN 62841-2-11:2016 łącznie z A1:2020 (Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwistozwrotnym)

 

 1. Dnia 15 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym (seria L) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych w formie decyzji wykonawczej (UE) 2024/1329. Decyzja ta zmienia decyzję wykonawczą (UE) 2023/1586 odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem w atmosferach wybuchowych, sprzętu laserowego, związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania, maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych, pojazdów do usuwania odpadów z pojemników, urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych, wózków jezdniowych bez operatora i ich systemów, rowerów wspomaganych silnikiem elektrycznym, chodników ruchomych stosowanych w sportach zimowych lub turystyce, wózków jezdniowych ręcznych, maszyn do obróbki drewna – czopiarek i obrabiarek do profilowania, ciągników i maszyn rolniczych i leśnych, urządzeń komercyjnych do pakowania próżniowego, komercyjnych urządzeń chłodniczych i komercyjnych wytwornic lodu, nożyc do trawy i napędzanych silnikiem, obsługiwanych przez operatora pieszego narzędzi ogrodniczych [zobacz wykaz>>]

NOWE: 7 norm zostało opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE po raz pierwszy.

ZMIENIONE/ZASTĄPIONE:

 • 3 normy zostały zmienione,
 • 10 norm zostało zastąpionych.

OGRANICZENIA: 2 normy zostały opublikowane z ograniczeniami:

 • EN 15700:2023 (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych)
 • EN 15194:2017 + A1:2023 (Rowery – Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym – Rowery dwukołowe EPAC)

WYCOFANE: 13 normy zostało wycofanych z określeniem okresu przejściowego.

KOMENTARZ

 • Wśród nowo dodanych norm znajduje się między innymi norma EN ISO 13849-1:2023 (Bezpieczeństwo maszyn – Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania)
 • W wykazie norm został zmieniony/poprawiony typ normy EN 1127-2 (Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa) (aktualnie jest to norma typu B)

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa MD >>

 

Data opublikowania: 2024-06-05
zaufali nam