Cert Info

Zapisz się do newslettera Cert Info

W dobie ogromu informacji dostępnych w sieci WWW, coraz większe znaczenie ma dostęp do sprawdzonych informacji oraz praktycznej wiedzy ekspertów. Możesz z niej skorzystać w ramach Cert Info - nieodpłatnego newslettera, który pomoże Ci zgłębić wiedzę oraz "trzymać rękę ciągle na pulsie" w zakresie spraw związanych m.in. z takimi tematami, jak oznaczenie CE, minimalne wymagania BHP, bezpieczeństwo techniczne, ocena zgodności i certyfikacja produktów. czytaj dalej >>

news Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmiany

Dnia 9 czerwca 2006 r. opublikowano tekst nowej dyrektywy maszynowej opatrzonej numerem 2006/42/WE. Dyrektywa nakłada na Polskę (i inne Państwa Członkowskie) obowiązek wydania przepisów (rozporządzeń), niezbędnych do jej przestrzegania, do dnia 29 czerwca 2008 r. [...]

czytaj więcej

artykuł Światło w dżungli norm

Znak CE sygnalizuje kupującemu ma- szynę lub urządzenie, że przy ich budo- wie zostały uwzględnione wszystkie odnoszące się do nich wymagania bez- pieczeństwa przewidziane w stosownych dyrektywach…  

pobierz artykuł
zaufali nam