Zmiany w dyrektywie radiowej (2014/53/UE)Cert Info

Dnia 7 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 315) Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa w sprawie zmiany dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych.

Nowa dyrektywa 2022/2380 nowelizuje dotychczasową dyrektywę 2014/53/UE i ma na celu m.in. zapewnienie interoperacyjności między urządzeniami radiowymi, a dodatkowymi elementami, jak np. ładowarki, ujednolicenie ładowarek przewodowych wybranych urządzeń radiowych oraz zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych.

W związku z tym, że powyższy dokument jest dyrektywą, państwa członkowskie mają czas do 28 grudnia 2023 roku aby dostosować krajowe przepisy do przepisów tejże dyrektywy.

Pełny tekst dyrektywy 2022/2380 dostępny jest również na naszej stronie internetowej w zakładce Baza wiedzy/Postawy prawne/dyrektywa radiowa (RED) >>

Data opublikowania: 2023-01-13
zaufali nam