Zmiany w organizacji nadzoru rynku – reforma Inspekcji HandlowejCert Info

Od początku 2009 r. funkcjonuje w Polsce nowa struktura instytucji zajmujących się nadzorem rynku. Zmiana ta wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976). Ustawa ta zmienia m.in. ustawę o systemie oceny zgodności, która jest podstawą funkcjonowania regulacji dotyczących oznakowania CE.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. zlikwidowała Głównego Inspektora oraz Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej. Główny Inspektor IH był osobnym organem, który pośredniczył między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej. Wg twórców zmiany pośrednictwo to wydłużało przepływ informacji o wyrobach niezgodnych z wymaganiami oraz o produktach niebezpiecznych wykrytych na rynku. Wdrożona ustawa spowodowała więc zniesienie tego osobnego organu oraz przeniesienie jego zadań i kompetencji do nowoutworzonego Departamentu Inspekcji Handlowej w strukturze UOKiK’u.

Według nowych regulacji kontrole spełniania przez produkty wymagań zasadniczych (i/lub innych) prowadzą w dalszym ciągu wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Okresowe plany kontroli i analizy pokontrolne opracowuje Departament Inspekcji Handlowej. Do jego zadań należy również kontaktowanie się i koordynacja działań WIIH oraz audyty w wojewódzkich inspektoratach. Poprzednio zadania te wykonywał GIIH. W razie stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami zostanie wszczęte postępowanie, które z ramienia UOKiK’u prowadził będzie Departament Nadzoru Rynku (poprzednio GIIH).

Powyższe zmiany są zgodne z szerszym ogólnoeuropejskim trendem do wzmacniania nadzoru rynku. Celem tych działań jest skuteczniejsze eliminowanie z rynku produktów niebezpiecznych i niezgodnych z wymaganiami.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów >>
Ustawa o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw >>
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności >>

Data opublikowania: 2009-02-23
zaufali nam