Zmiana dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów (2009/127/WE)Cert Info

W lutym 2009 r. informowaliśmy (w ramach CE-InfoService nr 1/2009) o planowanych zmianach w nowej dyrektywie maszynowej. Kontynuacją tego tematu jest opublikowana dnia 25 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej [25.11.2009/L 310 s.29]) dyrektywa 2009/127/WE.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE
z dnia 21 października 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn
do stosowania pestycydów

Zakres zastosowania
Zgodnie z punktem 6-tym preambuły dyrektywą tą objęte są maszyny do stosowania pestycydów takie jak:
„…maszyny samobieżne, przyczepiane, zamocowane lub półzawieszane na pojazdach, instalowane w samolotach oraz maszyny stacjonarne przeznaczone do stosowania pestycydów, zarówno do użytku profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego. Maszyny te obejmują również maszyny posiadające komorę ciśnieniową przenośne lub trzymane w ręku maszyny z własnym napędem lub napędzane ręcznie.”

Dyrektywa 2009/127/WE nie ma wpływu na wdrażanie dyrektywy 2006/42/WE od dnia 29 grudnia br.
Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/127/WE, Państwa Członkowskie powinny opublikować przepisy wdrażające jej treść do prawa krajowego do dnia 15 czerwca 2011 r. Maszyny do stosowania pestycydów będą musiały spełniać nowe wymagania od dnia 15 grudnia 2011 r.

Linki:
dyrektywa 2009/127/WE >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>

Data opublikowania: 2009-12-29
zaufali nam