Nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE – przypomnienieCert Info

Przypominamy, że dnia 20 kwietnia br. nowe dyrektywy – wymienione w tabeli poniżej – związane z oznaczeniem CE zastępują obecnie obowiązujące. Jeżeli już dziś tworzycie Państwo produkty, które będą po raz pierwszy wprowadzone do obrotu (lub oddane do użytku w Państwa firmie) po 20 kwietnia 2016 r., wtedy powinniście Państwo już dziś uwzględnić wymagania nowych dyrektyw w procesie powstawania tych produktów.

 

Następstwem ww. zmian jest aktualizacja naszych szkoleń z dyrektyw LVD oraz EMC. Najbliższe terminy tych szkoleń będą już obejmować zmiany jakie wprowadza nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE oraz nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE.

 

 

Tytuł dyrektywy                                                                                 Obowiązująca                  Nowa

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego                                 93/15/EWG                    2014/28/UE

Proste zbiorniki ciśnieniowe                                                            2009/105/WE               2014/29/UE

Kompatybilność elektromagnetyczna                                            2004/108/WE               2014/30/UE

Wagi nieautomatyczne                                                                      2009/23/WE                 2014/31/UE

Przyrządy pomiarowe                                                                        2004/22/WE                 2014/32/UE

Dźwigowa                                                                                            95/16/WE                       2014/33/UE

ATEX                                                                                                    94/9/WE                        2014/34/UE

Niskonapięciowa                                                                                2006/95/WE                   2014/35/UE

 

Data opublikowania: 2016-05-31
zaufali nam