Uzupełnienie załącznika V do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD)Cert Info

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad projektem dyrektywy Komisji Europejskiej uzupełniającej załącznik V do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Potrzeba ww. uzupełnienia wynika z niestosowania przez niektóre podmioty gospodarcze obowiązujących obecnie wymagań dyrektywy maszynowej dotyczących wymienionych w projekcie dyrektywy elementów bezpieczeństwa – filtrów i systemów filtracyjnych.

Data opublikowania: 2015-04-22
zaufali nam