UWAGA! Nowe wymagania dla rozdzielnic i sterownic niskiego napięciaCert Info

Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia objęte były do niedawna normami z serii EN 60439 oraz nowszej ich edycji EN 61439 wydanej w 2009 roku. Jednak 23 września 2014 r. straciły one domniemanie zgodności zarówno z dyrektywą niskonapięciową jak również dyrektywą EMC. Aktualne wydanie o numerze:

  • EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne oraz
  • EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

zawierają pewne nowości, które są istotne między innymi dla firm i osób projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących rozdzielnice lub sterownice niskiego napięcia, w tym te przeznaczone do zastosowania w maszynach.

Zmiany, jakie wprowadzają nowe wersje norm jak również ich korelacja z normą EN 60204-1 (wyposażenie elektryczne maszyn) zostaną omówione na naszym nowym szkoleniu pt. „Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia” (w skrócie WEM-RiS). Najbliższe terminy: 15 – 16 kwietnia WROCŁAW; 28 – 29 maja KATOWICE.

W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć m.in. na pytanie jak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Obejmuje ono zarówno:

  • zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
  • konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:

  • bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej), jak również
  • kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi nowego szkolenia (http://www.luc.pl/luc,2,1,9.html).

Data opublikowania: 2015-03-05
zaufali nam