Uwaga! Norma EN ISO 14121-1 zastąpiła EN 1050 bez okresu przejściowego!Cert Info

Dnia 24 czerwca 2008 r. Komisja Europejska opublikowała nowy wykaz norm zharmonizowanych (2008/C 160/01) z dyrektywą maszynową 98/37/WE. W wykazie tym opublikowano po raz pierwszy 42 nowe standardy. Jednym z nich jest EN ISO 14121-1 Bezpieczeństwo maszyn — Ocena ryzyka — Część 1: Zasady. Norma ta zastąpiła bardzo ważną, dotychczas stosowaną normę EN 1050 Maszyny — Bezpieczeństwo — Zasady oceny ryzyka. Producentom maszyn i systemów sterowania poleca się w związku z tym niezwłoczne podjęcie działań koniecznych do przeprowadzania oceny ryzyka wg EN ISO 14121-1.

Publikacja EN ISO 14121-1 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bez uwzględnienia okresu przejściowego jest dla polskich przedsiębiorców dość kłopotliwa. Problemem jest kwestia przetłumaczenia normy na język polski. W Polsce norma ta jest przyjęta pod numerem PN-EN ISO 14121-1 tzw. metodą uznaniową i można ją zakupić jedynie w językach oryginału (angielskim, niemieckim, francuskim). Tłumaczenie tej normy nie zostało do dziś uwzględnione w programie prac normalizacyjnych Komitetu Technicznego nr 158 zajmującego się tym zakresem tematycznym. Było to podyktowane przewidywanymi zmianami w normie, mającymi na celu dostosowanie jej do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Według informacji udzielonej przez przewodniczącego KT 158, w związku z publikacją EN ISO 14121-1 i wycofaniem EN 1050, komitet poczyni starania, by EN ISO 14121-1 została jak najszybciej przetłumaczona i opublikowana w języku polskim.

W normie EN ISO 14121-1 wprowadzono kilka zmian, które mają wpływ na kształt analizy zagrożeń i oceny ryzyka. Zmiany te zostaną omówione na naszych seminariach z dyrektywy maszynowej 98/37/WE (zobacz program szczegółowy >>).

Nowy wykaz norm zharmonizowanych >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmiany >>
Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania – artykuł >>

Data opublikowania: 2008-06-04
zaufali nam