Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE!Cert Info

Przypominamy, że od dnia dzisiejszego należy stosować dyrektywę maszynową 2006/42/WE! Dyrektywa 98/37/WE straciła moc z końcem 28 grudnia br.

Nowa dyrektywa maszynowa zawiera szereg zmian. Jedna z nich dotyczy wymagań dla deklaracji zgodności WE.

Wszystkie deklaracje zgodności wystawiane dla maszyn pierwszy raz wprowadzanych do obrotu (lub oddawanych do użytkowania) od dnia 29 grudnia br. muszą zawierać odniesienie do dyrektywy 2006/42/WE!

Zmienione wymagania dotyczą zarówno maszyn jak i maszyn nieukończonych. Ujęto je w załączniku II dyrektywy 2006/42/WE (oraz w zał. 3 rozporządzenia wdrażającego do prawa polskiego [Rozp. MG z 21.10.2008 r. Dz.U. nr 199, poz. 1228] – patrz dział akty prawne >>).

Wzór deklaracji:
– zgodności WE dla maszyn (wg zał. II 1.A) oraz
– włączenia maszyny nieukończonej (wg zał. II 1.B) spełniających wymagania nowej dyrektywy maszynowej można ściągnąć
z archiwum CE-InfoService >>.

Nowości wynikające m.in. z:
– wejścia w życie dyrektywy 2006/42/WE oraz
– równoczesnych zmian wprowadzanych w normach zharmonizowanych omawiane są w ramach naszych praktycznych seminariów z dyrektywy maszynowej >>.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Przewodnik do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Zmiana dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów (2009/127/WE) >>
Przedłużenie domniemania zgodności EN 954-1 >>
Domniemanie zgodności dla EN 1050 przedłużone do 28.12.2009 r. >>

Data opublikowania: 2009-09-29
zaufali nam