Uproszczenie prawodawstwaCert Info

Komisja Europejska (KE) zamierza uprościć ustawodawstwo dla kilku sektorów oraz zapewnić, że we wszystkich państwach członkowskich będą obowiązywać te same, najwyższe standardy bezpieczeństwa. Celem działania jest ograniczenie biurokracji oraz zwiększenie standardów. Zdecydowano, że przedmiotem zmian będą: sprzęt ochrony osobistej (PPE), urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób (PCT), urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) oraz urządzenia ciśnieniowe (PED).

Zgodnie z informacją podaną na stronie Komisji Europejskiej, zmiany będą polegać na zastąpieniu dyrektyw rozporządzeniami UE. Działanie takie umożliwi ujednolicenie przepisów, gdyż rozporządzenia UE nie będę wymagać wydania krajowych aktów wdrażających (w taki sposób zmieniono już dyrektywę budowlaną 89/106/EWG [CPD], rozporządzeniem nr 305/2011 [CPR]).Oznacza to, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą podlegać tym samym zasadom, a poszczególne rządy krajowe nie będą mogły dodawać dodatkowych wymagań. Rezultatem będzie mniejsza ilość przepisów bez obniżania standardów bezpieczeństwa. Wspólne zasady dla produktów pozwolą producentom mieć większą świadomość prawną. Dzięki temu będą mogli lepiej zorganizować swoje procesy produkcyjne, poprawić jakość i bezpieczeństwo produktów oraz inwestować w innowacje. Doprowadzi to do wzmocnienia jednolitego rynku i łatwiejszego rozwoju firm.Linki:
Link do pełnej wiadomości (ang.)>>

Data opublikowania: 2014-11-27
zaufali nam