Światło w dżungli normCert Info

Znak CE sygnalizuje kupującemu ma- szynę lub urządzenie, że przy ich budo- wie zostały uwzględnione wszystkie odnoszące się do nich wymagania bez- pieczeństwa przewidziane w stosownych dyrektywach…

 

Data opublikowania: 2004-06-03
zaufali nam