Sprostowanie do wykazu norm zharmonizowanych do dyrektywy MD oraz nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektyw: LVD, R&TTE, TOYSCert Info

Dnia 13 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 087/03) zostało opublikowane sprostowanie do ostatniego wykazu norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD), który został wydany dnia 13 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 054/01).

Również 13 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 087/02) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE (TOYS). Wykaz zawiera 3 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.Dnia 17 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 125/02) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (LVD). Wykaz zawiera 120 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Również 17 kwietnia opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 125/01) nowy wykaz do dyrektywy wyposażenia radiowego i terminali telekomunikacyjnych 1999/5/WE (R&TTE). Wykaz zawiera 55 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do sprostowania (MD) >>
Link do wykazu norm (LVD) >>
ink do wykazu norm (R&TTE) >>
Link do wykazu norm (TOYS) >>

Data opublikowania: 22.04.2015

Data opublikowania: 2015-04-22
zaufali nam