„Różowa księga” – pomoc w znajdowaniu przepisów unijnychCert Info

Jedną z najczęściej wymienianych trudności, z jaką spotykają się przedsiębiorcy w trakcie oceny zgodności jest określenie jakie przepisy mają zastosowanie do ich wyrobu. Szczególnie trudne jest odnalezienie przepisów europejskich.

W największej mierze problem dotyka producentów wyrobów. Muszą oni określić, jakie przepisy maja zastosowanie do ich produktu, a następnie tak go zaprojektować i wyprodukować, by spełniał wszystkie wymagania prawne. Obowiązkiem dystrybutorów jest dostarczanie wyrobów bezpiecznych i spełniających wymagania różnych przepisów prawnych. Użytkownicy (pracodawcy) są odpowiedzialni za oddawanie do eksploatacji wyłącznie wyrobów spełniających wymagania odpowiednich aktów prawnych. Dobra znajomość prawa europejskiego jest więc niezbędna wszystkim przedsiębiorcom działającym na unijnym rynku.

Wiele aktów prawnych, odnoszących się do przedsiębiorstw oraz przemysłu, tworzonych jest przez Dyrektoriat Generalny Przedsiębiorstwa i Przemysł (DG III). W celu ułatwienia poszukiwań przepisów DG III wydaje corocznie aktualizowany wykaz wspólnotowych aktów prawnych (dyrektyw, decyzji, zaleceń itd.) będących pod ich nadzorem. Wykaz ten nosi potoczną nazwę „Różowa księga” (ang. „Pink Book”) i jest dostępny w języku angielskim.

Różowa księga zawiera 13 rozdziałów obejmujących różne sektory przemysłu (np. przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, elektrotechniczny, maszynowy, telekomunikacyjny, produkty rolnicze i inne). W każdym rozdziale ujęto wykaz „twardych” wymagań prawnych (np. dyrektyw), oraz „miękkich” wymagań (np. zaleceń) służących lepszemu zrozumieniu i interpretacji „twardego” prawa. Na końcu „Różowej księgi” znajduje się również indeks wszystkich aktów prawnych jakie ukazały się pod nadzorem DG III.

Aby zapoznać się z treścią „Różowej księgi” zaloguj się do archiwum artykułów CE-InfoService >>

Zobacz inne artykuły dotyczące oznakowania CE opublikowane w ramach CE-InfoService >>

Data opublikowania: 2008-06-27
zaufali nam