Różnice między normami EN 292 a EN ISO 12100 – artykułCert Info

Dnia 31.12.2005 r. został opublikowany zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową, w którym normy EN 292 zostały zastąpione normami EN-ISO 12100. Pomiędzy „starymi” i „nowymi” normami istnieją pewne różnice, które w pewnych przypadkach, mogą wymagać przeprowadzenia zmian w maszynach, dokumentacji technicznej oraz sposobach pracy projektantów.

Różnice między normami oraz wynikające z nich konsekwencje, opisaliśmy w artykule fachowym pt. „EN ISO 12100-1 i EN ISO 12100-2 – nowe normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową”, w którym szerzej opisaliśmy m.in. takie tematy, jak:
– nowy układ informacji zawartych w EN ISO 12100,
– trudności przy wykonywaniu oceny zagrożeń wg normy EN 1050,
– dodatkowe środki zapobiegawcze teraz w kroku drugim,
– powołania na międzynarodowe normy z serii ISO,
– nowe i zmienione definicje (np. „maszyna”, „zagrożenie istniejące”, „zagrożenie znaczące”, itd.),
– wzrost znaczenia oceny ryzyka,
– konieczna aktualizacja umów handlowych i deklaracji zgodności, etc.

Artykuł jest opublikowany w formacie PDF, w ramach nieodpłatnego informatora CE-InfoService. Aby ściągnąć artykuł kliknij tutaj >>

Data opublikowania: 2009-07-27
zaufali nam