Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)Cert Info

UOKiK opublikował „Raport dotyczący funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia w 2013 roku.”

W 2013 r. i pierwszym półroczu 2014 r. skontrolowano ponad 17 tysięcy wyrobów przy czym zakwestionowano około 30%, czyli ponad 5 tysięcy produktów.
Najczęściej zastrzeżenia wzbudzały: zabawki, maszyny, niskonapięciowe urządzenia elektryczne, wyroby budowlane, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny.Linki:
Link do pełnej wiadomości oraz raportu UOKiK >>

Data opublikowania: 2014-11-27
zaufali nam