Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WECert Info

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeń- stwa i ochrony zdrowia…

 

Data opublikowania: 2016-06-14
zaufali nam