Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą MD, PPE, LIFTS oraz rozporządzeniem CPRCert Info

 

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 014/01) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (MD). Wykaz zawiera 99 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. Opublikowano w nim 65 nowych / zmienionych norm, a 45 pozycji usunięto.

 

Safexpert – automatyczna aktualizacja.

Wszystkie powyższe zmiany zostały już wprowadzone w bazie danych Safexpert LiveServer. Użytkowników modułu Menadżer Norm zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji poprzez uruchomienie funkcji Asystent aktualizacji („Start Update Wizard” w menu głównym).

 

Dnia 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą:

1)     dźwigową 95/16/WE (LIFTS) – wykaz (2015/C 412/02) zawiera 4 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

2)     wyposażenie ochrony osobistej 89/686/EWG (PPE) – wykaz (2015/C 412/03) zawiera 34 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Uwaga! Dnia 15 stycznia br. opublikowane zostało sprostowanie do ww. wykazu.

 

Dnia 13 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 378/03) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych 305/2011 (CPR). Wykaz zawiera 48 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

 

Link do wykazu norm (MD) >>

Link do wykazu norm (LIFTS) >>

Link do wykazu norm (PPE) >>  oraz sprostowanie >>

Link do wykazu norm (CPR) >>

 

Data opublikowania: 2016-05-27
zaufali nam