Przewodnik do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Komisja Europejska opublikowała pierwszą wersję przewodnika do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wersja ta jest dostępna wyłącznie w języku angielskim i obejmuje omówienie tekstu dyrektywy do załącznika II włącznie (preambuła, wymagania prawne [art. 1-29], zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa [zał. I], wymagania dla deklaracji zgodności WE [zał. II]).

Tekst przewodnika zawiera 337 stron. Omówienie dalszej części dyrektywy (załączników III-XI) jest w trakcie edycji. Komisja planuje opublikować pełną wersję przewodnika na wiosnę 2010 r. Po zaakceptowaniu tekstu finalnego przez wszystkie Państwa Członkowskie, planowane jest jego przetłumaczenie na wszystkie języki urzędowe Państw Członkowskich. W związku z tym polskojęzycznej wersji przewodnika można się spodziewać wiosną 2011 r.

Informacje z nowego przewodnika, dodatkowe interpretacje i wnioski wynikające ze zmiany dyrektywy maszynowej przedstawiane będą również na naszych seminariach>>

Już od 2007 r. nasze seminarium pt. „Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE” obejmowało omówienie podstawowych zmian wprowadzonych dyrektywą 2006/42/WE (NMD). Od września br. seminarium to odnosi się w całości do dyrektywy 2006/42/WE – w szczególności praktyczne warsztaty „CE w wydziałach konstrukcyjnych”, pokazujące różnice (w stosunku do 98/37/WE) jakie powinni uwzględnić projektanci maszyn, aby ich maszyny spełniły wymagania NMD.
Osoby, które skorzystały z seminarium „Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE” w wersji jedno i dwudniowej (w latach 2004-grudzień 2007) – zachęcamy do zaktualizowania informacji o nowej dyrektywie maszynowej na aktualnych seminariach 3-dniowych.
Dla osób, które uczestniczyły w powyższym seminarium w wersji trzydniowej (styczeń 2008-lipiec 2009), przygotowujemy 1-dniowe seminarium aktualizacyjne, które będzie obejmować zmiany wynikające z:
– dyrektywy 2006/42/WE – włącznie z omówieniem zmian w praktycznych warsztatach „CE w wydziałach konstrukcyjnych”,
– tzw. Nowego Pakietu Legislacyjnego.
Jednodniowe szkolenie aktualizacyjne jest planowane na luty 2010 r. Osoby zainteresowane tym szkoleniem prosimy o kontakt z Pawłem Ogorzelcem (p.ogorzelec@luc.pl).

Link do przewodnika KE do 2006/42/WE:
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC (.pdf) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Pierwszy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >> >>
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>

Data opublikowania: 2009-12-16
zaufali nam