Przedłużenie domniemania zgodności EN 954-1Cert Info

Dnia 18 grudnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2009/C 309/02 s.29) opublikowany został drugi wykaz norm zharmonizowanych z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zawiera on 37 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom w wykazie tym nie zamieszczono informacji o normie EN 954-1. Dopiero dzisiaj 29 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała (Dz.U.U.E. 2009/C 321/09 s.18) uzupełnienie wykazu z 18 grudnia 2009 r. Zgodnie z dzisiejszym uzupełnieniem stosowanie normy EN 954-1 przedłużono o 2 lata, czyli do 31 grudnia 2011 r.

Sprawą budzącą zdziwienie jest nieobecność w najnowszym wykazie normy EN 60204-1. Wersja EN 60204-1:2006 jest zharmonizowana wyłącznie z dyrektywami 98/37/WE i 2006/95/WE (LVD). W 2009 r. opracowano wersję EN 60204-1:2006/A1:2009. Brak tych norm na wykazie oznacza brak domniemania zgodności z 2006/42/WE. Prawdopodobnie jednak brak tych norm w wykazie jest spowodowany rażącym opóźnieniem w aktualizacji norm do nowej dyrektywy maszynowej.

Linki:
Wykaz EN z 18 grudnia 2009 r. (2009/C 309/02 s.29) >>
Wykaz EN z 29 grudnia 2009 r. (2009/C 321/09 s.18) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>
Nowości ws. przedłużenia domniemania zgodności dla EN 954-1 >>
Prawdopodobne przedłużenie domniemania zgodności dla EN 954-1 >>
Pierwszy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>

Data opublikowania: 2009-12-29
zaufali nam