Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania maszyn wg EN ISO 13849-1Cert Info

W ramach CE-InfoService informowaliśmy wielokrotnie o zmieniającej się sytuacji dotyczącej normy EN 954-1 oraz jej następczyni EN ISO 13849-1. Polecamy zapoznanie się z tą nową normą. Chcąc ułatwić naszym klientom poznanie jej najważniejszych wymagań, przygotowaliśmy nowe, 3-dniowe seminarium pt.

„Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania maszyn
wg EN ISO 13849-1”

W trakcie seminarium przedstawione zostaną m.in.:
– różnice pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1,
– nowe parametry MTTFd, DC, CCF, PFHd,…
– sposób wyznaczenia wymaganego Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL),
– metoda krok po kroku do zapewnienia zgodności maszyny z wymaganiami
nowej normy,
– wskazówki jak dokonać walidacji systemu sterowania zgodnie
z normą EN ISO 13849-2.Seminarium obejmuje omówienie wymagań tytułowej normy, praktyczne przykłady obliczeniowe oraz 6-cio godzinną część ćwiczeniową. Jest ono przygotowane jako seminarium II-go stopnia, czyli jest rozwinięciem szkolenia z dyrektywy maszynowej. Jest ono więc przeznaczone głównie dla osób, które brały udział w naszym seminarium I-go stopnia pt. „Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej – oznakowanie CE”.

O wyjątkowej wartości tego seminarium świadczy również fakt, że do jego powstania oraz opracowania odpowiednich materiałów szkoleniowych, w dużej mierze przyczynili się również producenci elementów systemów sterowania tacy jak Schmersal, Sick, Bosch Rexroth, oraz firma T-System Projekt (partner Siemens). Wszystkie te firmy wniosły własne materiały źródłowe oraz duży wkład merytoryczny. Dlatego też gorąco zachęcamy wszystkich naszych dotychczasowych jak i przyszłych klientów do skorzystania z tego wartościowego seminarium.

Szczegółowe informacje, program, rejestracja >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Przedłużenie domniemania zgodności EN 954-1 >>

Data opublikowania: 2010-03-15
zaufali nam