Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydówCert Info

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie opracowywania zmian w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (MD) dotyczących włączenia do jej treści dodatkowych wymagań dla maszyn do stosowania pestycydów. Projektowanymi zmianami mogą zostać objęte m.in. opryskiwacze, rozpylacze, rozrzutniki granulek, dmuchawy pary i inne maszyny objęte dyrektywą 2006/42/WE.

Projekt zmian do dyrektywy maszynowej jest częścią szerszej inicjatywy KE, w ramach której opracowany został projekt dyrektywy ramowej, mającej na celu osiągnięcie zrównoważonego stosowania pestycydów w krajach UE. Szczegółowe informacje o projektach zamieszczone zostały na stronach KE pod adresem http://ec.europa.eu/environment/ppps.

Wniosek dot. zmian w dyrektywie maszynowej (.pdf) >>
Wniosek dot. dyrektywy ramowej (.pdf) >>
Broszura: Wspólnotowa polityka w zakresie zrównoważonego wykorzystania pestycydów – Uzasadnienie strategii (.pdf) >>
Ocena skutków dot. dyrektywy ramowej (.pdf) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmiany >>

Data opublikowania: 2009-02-04
zaufali nam