Prawdopodobne przedłużenie domniemania zgodności dla EN 954-1Cert Info

W ramach CE-InfoService informowaliśmy kilkukrotnie o zmianach dotyczących terminu ustania domniemania zgodności dla normy EN 954-1 Maszyny — Bezpieczeństwo — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania. Według najnowszych informacji, jakie udało się nam zdobyć, termin ten będzie najprawdopodobniej zmieniony po raz kolejny.

Według aktualnego wykazu norm zharmonizowanych (2009/C 74/03 z dnia 28.03.2009 r.) EN 954-1 daje domniemanie zgodności z dyrektywą 98/37/WE do 28 grudnia 2009 r. Według pierwszego wykazu (2009/C 214/01 z dnia 08.09.2009 r.) norm zharmonizowanych z nową dyrektywą maszynową (MD) 2006/42/WE, domniemanie zgodności z jej wymaganiami zapewnia wyłącznie EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania.

W trakcie ostatniego (7-8 lipca 2009 r.) spotkania Grupy Roboczej ds. Maszyn przy Komisji Europejskiej, dyskutowano na temat norm dotyczących sterowania. Uczestnicy spotkania doszli do następujących wniosków:
– Producenci, którzy oceniają zgodność maszyn na podstawie zastosowania norm
typu C (norm wyrobu) i stosują normę EN ISO 13849-1, korzystają z domniemania
zgodności również wtedy, gdy normy wyrobu odwołują się do EN 954-1.
– Normy zharmonizowane typu C zachowują domniemanie zgodności nawet wtedy,
gdy przywołują kategorie bezpieczeństwa omówione w EN 954-1. Niezależnie od
tego, instytucje normalizacyjne powinny podjąć intensywne działania w celu
dostosowania ich do EN ISO 13849-1.

Niektórzy uczestnicy dyskusji proponowali przedłużenie domniemania zgodności normy EN 954-1. Rozwiązanie takie dałoby firmom więcej czasu na przezwyciężenie problemów wynikających z:
– braku niezbędnych danych dotyczących elementów układu sterowania (głównie
parametr MTTF) oraz
– niedostatecznego przygotowania przemysłu do nowych wymagań normy EN ISO
13849-1.
W związku z brakiem ostatecznego porozumienia w tej kwestii, Komisja Europejska sugerowała, aby CEN (jako europejska organizacja tworząca normy) zaproponował konkretne rozwiązanie. W efekcie (po spotkaniu Grupy Roboczej) CEN zaproponował przedłużenie domniemania zgodności EN 954-1 o trzy lata – do 31 grudnia 2012 r. W chwili obecnej Komisja Europejska zbiera opinie ekspertów i na kolejnym (7-8 grudnia 2009 r.) spotkaniu Grupy Roboczej ds. Maszyn ma zostać podjęta ostateczna decyzja.

Jeżeli KE zatwierdzi przedłużenie domniemania zgodności do końca 2012 r., będzie to oznaczać m.in., że:
– EN 954-1 będzie musiała zostać dopisana do wykazu norm zharmonizowanych z
nową MD 2006/42/WE,
– będzie to kolejne (tym razem ostatnie) przedłużenie domniemania zgodności dla
EN 954-1,
– przedsiębiorstwa przemysłowe będą miały więcej czasu na wdrożenie nowych
wymagań,
– firmy polskie będą miały szansę skorzystać z przetłumaczonej wersji PN-EN ISO
13849-1 (Komitet Techniczny nr 158 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
przewiduje, że tłumaczenie powinno być gotowe przed 29 grudnia br., czyli
przed początkiem stosowania nowej MD).

Niezależnie od tego, czy domniemanie zgodności EN 954-1 zostanie przedłużone, czy nie firmy, które nie będą w stanie zapewnić zgodności swoich maszyn z EN ISO 13849-1 mogą zacząć być postrzegane, jako firmy „drugiej kategorii”. Rozpoznanie wymagań nowej normy z pewnością przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

W związku z powyższym zachęcamy gorąco do zapoznania się z wymaganiami EN ISO 13849-1. Stosowanie nowej normy może przynieść firmom wiele korzyściwynikających m.in. z tego, że norma EN ISO 13849-1:
– zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i bardziej nowoczesne rozwiązania,
– jest bardziej elastyczna – nie zmusza do redundancji (zwielokrotniania
zabezpieczeń), gdy zastosowane elementy układu sterowania zapewniają wysoki,
zintegrowany poziom bezpieczeństwa,
– może się przyczynić do zmniejszenia kosztów poprzez zastosowanie bardziej
pragmatycznych rozwiązań,
– obejmuje kilka obszarów maszyny – mechanikę, elektrykę, pneumatykę
i hydraulikę,
– eliminuje problemy / niedociągnięcia występujące w EN 954-1, czyli np. kwestię
prawdopodobieństwa awaryjności układu sterowania (np. w wyniku upływu czasu
i starzenia się elementów układu sterowania).

W ramach CE-InfoService będziemy na bieżąco śledzić sytuację i informować o nowościach w tym temacie.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Pierwszy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>

Data opublikowania: 2009-10-07
zaufali nam