Pierwszy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 8 września 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2009/C 214/01) opublikowany został pierwszy wykaz norm zharmonizowanych z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Uwaga! Nie zastępuje on poprzednich wykazów!

Wszystkie normy w nim opublikowane otrzymały adnotację, że jest to ich „Pierwsza publikacja” (trzecia kolumna wykazu). Nie oznacza to jednak, że są to całkowicie nowe normy. Większość z nich, widniała już w poprzednim wykazie (2009/C 74/03 z dnia 28.03.2009 r.) do „starej” dyrektywy maszynowej (98/37/WE). W najnowszym wykazie opublikowane są jedynie te normy, które są już dostosowane do nowej dyrektywy maszynowej. Stanowią one niespełna połowę wszystkich norm, które docelowo powinny znaleźć się na wykazie.

W chwili obecnej trwają intensywne prace nad dostosowaniem pozostałych norm. Będą one umieszczane w kolejnych wykazach, których publikacja jest spodziewana w październiku lub listopadzie.

Pliki do ściągnięcia:
Najnowszy wykaz EN (2009/C 214/01) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>

Data opublikowania: 2009-10-04
zaufali nam