Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (LVD, 2014/35/UE):Cert Info

Dnia 4 maja 2022 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 133) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE).  [zobacz wykaz>>]

Wykaz został opublikowany w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/713 zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956.

NOWE: 3 nowe normy zostały opublikowane po raz pierwszy. Są to normy (oraz zmiany do nich):

  • EN 50689:2021 – Bezpieczeństwo produktów laserowych. Szczególne wymagania dotyczące konsumenckich produktów laserowych
  • EN IEC 61010-2-011:2021 (oraz EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021) – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-011: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń chłodniczych
  • EN IEC 61347-2-14:2018 (oraz EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021) – Urządzenia do lamp – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych

ZMIENIONE/ZASTĄPIONE:

  • 3 normy zostały zmienione,
  • 13 norm zostało zastąpionych.

WYCOFANE:

  • 13 norm zostało wycofanych z określeniem okresu przejściowego (11 października 2023 r.)

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) >>

Data opublikowania: 2022-05-19
zaufali nam