Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE)Cert Info

Dnia 13 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym (seria L) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE). Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/2723. [zobacz wykaz>>]

W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości wykazu niniejsza decyzja spowodowała, że komunikat 2018/C 326/02 oraz decyzja wykonawcza (UE) 2019/1956 tracą moc. Mają one jednak nadal zastosowanie w stosunku do odniesień do norm zharmonizowanych wymienionych w załączniku II oraz III do niniejszej decyzji do dat wycofania tych odniesień określonych w tych załącznikach. Dzięki temu najnowszy wykaz zawiera pełną listę wszystkich norm zharmonizowanych stanowiących podstawę domniemania zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

ZASTĄPIONE: EN IEC 60335-2-24:2022 (w tym A11:2022) została opublikowana jako następca poprzedniej wersji normy

WYCOFANE: 76 norm zostało wycofanych z określeniem okresu przejściowego (13 czerwca 2025 r.)

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa LVD >>

Data opublikowania: 2023-12-22
zaufali nam