Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE)Cert Info

Dnia 23 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym (seria L) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE).

Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej (UE) 2024/1198. Decyzja ta zmienia decyzję wykonawczą (UE) 2023/2723 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących puszek i obudów do sprzętu elektroinstalacyjnego, systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej. [zobacz wykaz>>]

NOWE: 1 norma została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE po raz pierwszy. Jest to norma:

  • EN 50626-2:2023 – Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi przeznaczonych do ochrony i prowadzenia izolowanych kabli elektrycznych lub kabli komunikacyjnych – Część 2: Systemy rur instalacyjnych z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) lub twardego polichlorku winylu (PVC-U) – Wymagania dotyczące rur instalacyjnych ze ścianką litą, osprzętu i systemu stosowanych w specjalnych zastosowaniach.

ZMIENIONE/ZASTĄPIONE:

  • 3 normy zostały zmienione,
  • 2 normy zostały zastąpione.

WYCOFANE: 3 normy zostały wycofane z określeniem okresu przejściowego (24 października 2025 r.).

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa LVD >>

 

Data opublikowania: 2024-06-05
zaufali nam