Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):Cert Info

Dnia 18 maja 2020 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 155) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz nom zharmonizowanych z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2014/30/UE) [zobacz wykaz>>].

Wykaz został opublikowany w formie decyzji wykonawczej UE (2020/660) zmieniającej poprzednią decyzję wykonawczą UE (2019/1326). Aby ułatwić korzystanie z wykazu, Komisja Europejska udostępniła skonsolidowaną listę norm zharmonizowanych. Lista ta podana jest jedynie w celach informacyjnych w języku angielskim. [zobacz listę>>]

NOWE: 2 nowe normy zostały opublikowane po raz pierwszy.

ZMIENIONE: 2 normy zostały zmienione.

WYCOFANE: 2 normy wycofano z określeniem okresu przejściowego (18 listopada 2021 r.).

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer

Data opublikowania: 2020-07-06
zaufali nam