Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, 2014/30/UE)Cert Info

Dnia 13 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 115) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) [zobacz wykaz>>].

Wykaz został opublikowany w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/622 zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326.

NOWE: 1 nowa norma została opublikowana po raz pierwszy:

  • EN IEC 62053-24:2021 wraz z EN IEC 62053-24:2021/A11:2021 (Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej – Wymagania szczegółowe – Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3)

ZMIENIONE/ZASTĄPIONE:

  • 1 norma została zmieniona,
  • 3 normy zostały zastąpione.

WYCOFANE:

  • 3 normy zostały wycofane z określeniem okresu przejściowego (13 października 2023 r.)

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) >>

Data opublikowania: 2022-05-19
zaufali nam