Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX (2014/34/UE)Cert Info

Dnia 2 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 194) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX (2014/34/UE). [zobacz wykaz>>]

Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej (UE) 2023/1587. Decyzja ta zmienia decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących wymagań użytkowych oraz metod badań urządzeń elektrycznych do wykrywania i pomiaru tlenu. Jest to norma EN 50104:2019 wraz z poprawką A1:2023, która zastąpiła normę EN 50104:2010.

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa ATEX >>

Data opublikowania: 2023-09-18
zaufali nam