Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX (2014/34/UE)Cert Info

Dnia 29 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 251) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX (2014/34/UE). Został on opublikowany w formie decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668.  Decyzja ta uchyliła decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 oraz komunikat 2018/C 371/01, które zawierały poprzednie odniesienia do norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX.

W porównaniu do poprzednich wykazów nastąpiła jedna zmiana: Norma EN 15967:2022 zastąpiła normę EN 15967:2011. Norma EN 15967:2011 zostanie zniesiona wraz z okresem przejściowym (29.03.2024). [zobacz wykaz >>]

Zobacz też: Baza wiedzy -> Podstawy prawne -> Dyrektywa ATEX >>

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Data opublikowania: 2022-11-16
zaufali nam